Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Tikimasi, kad organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas lems novatoriškos praktikos kūrimą, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą organizaciniu, vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis.

Galimybės

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Šis veiksmas dalyvaujančiosioms organizacijoms suteikia galimybę įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir stiprinti savo gebėjimus, taip pat pasiekti kokybiškų novatoriškų rezultatų. Atsižvelgiant į projekto tikslus, dalyvaujančiąsias organizacijas, numatomą poveikį ir kitus aspektus, bendradarbiavimo partnerystė gali būti įvairaus masto ir jos veikla gali būti atitinkamai pritaikoma.

  • Bendradarbiavimo partnerystė
  • Nedidelio masto partnerystė

Pasidomėkite bendradarbiavimo partnerystės projektais

Inovacijų aljansai

Stiprinami Europos aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo, įmonių ir kitų sektorių inovacijų pajėgumai.

Pasidomėkite inovacijų aljansais

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Remiamas aukštojo mokslo šalyse partnerėse modernizavimas, prieinamumas ir tarptautinimas.

Pasidomėkite aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimu

Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje

Vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti bendradarbiavimą ir mainus, darbo su jaunimu kokybę ir pripažinimą, remti naujus judumo neformaliojo mokymosi tikslais mechanizmus šalyse partnerėse.

Pasidomėkite gebėjimų stiprinimu jaunimo reikalų srityje

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonės

Šiais projektais remiamas aukšto lygio magistrantūros studijų programų, kurias kartu vykdo įvairių pasaulio šalių aukštųjų mokyklų tarptautinis konsorciumas, kūrimas.

Pasidomėkite „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių galimybėmis

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos yra aukšto lygio magistrantūros pakopos integruotosios studijų programos.

Pasidomėkite „Erasmus Mundus“ jungtinėmis magistrantūros studijų programomis

Download