Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Inledning

Den här programhandledningen är till för alla som vill veta mer om vad programmet Erasmus+ handlar om. Detta dokument riktar sig främst till dem som vill bli:

  • deltagande organisationer, dvs. de organisationer, institutioner och organ som anordnar verksamhet som får bidrag ur programmet,
  • deltagare, dvs. de enskilda personer (studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontärer, eller lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma inom allmän utbildning, ungdom och idrott osv.) som deltar i den verksamhet som drivs av de deltagande organisationerna.

Varje år lämnas tusentals ansökningar in av organisationer i hela Europa för att få ekonomiskt stöd från programmet Erasmus+. Därför använder kommissionen en öppen utvärderingsprocess för att ge bidrag till de bästa projekten.

  • I den här programhandledningen beskrivs alla regler och villkor för att få bidrag från programmet för de flesta insatser.
  • För några andra insatser, som endast nämns i den här programhandledningen, beskrivs reglerna och villkoren för att få bidrag i särskilda ansökningsomgångar som offentliggörs av eller för Europeiska kommissionen.