Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Inledning

Den här programhandledningen är till för alla som vill veta mer om vad programmet Erasmus+ handlar om. Detta dokument riktar sig främst till dem som vill bli:

  • deltagande organisationer, dvs. de organisationer, institutioner och organ som anordnar verksamhet som får bidrag ur programmet,
  • deltagare, dvs. de enskilda personer (studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontärer, eller lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma inom allmän utbildning, ungdom och idrott osv.) som deltar i den verksamhet som drivs av de deltagande organisationerna.

Varje år lämnas tusentals ansökningar in av organisationer i hela Europa för att få ekonomiskt stöd från programmet Erasmus+. Därför använder kommissionen en öppen utvärderingsprocess för att ge bidrag till de bästa projekten.

  • I den här programhandledningen beskrivs alla regler och villkor för att få bidrag från programmet för de flesta insatser.
  • För några andra insatser, som endast nämns i den här programhandledningen, beskrivs reglerna och villkoren för att få bidrag i särskilda ansökningsomgångar som offentliggörs av eller för Europeiska kommissionen.

När du utformar din ansökan kan du också hämta inspiration och information från andra referensdokument. Några sådana dokument anges i bilaga IV till den här handledningen.