Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Įvadas

Šis Programos vadovas yra pagalbinė priemonė visiems, norintiems išsamiai žinoti, kas yra programa „Erasmus+“. Šis dokumentas visų pirma skirtas tiems, kurie nori dalyvauti programoje kaip:

  • dalyvaujančiosios organizacijos, t. y. organizacijos, institucijos ar įstaigos, vykdančios pagal šią Programą remiamą veiklą;
  • dalyviai, t. y. asmenys (studentai, stažuotojai, gamybinę praktiką atliekantys asmenys (pameistriai), moksleiviai, suaugę besimokantys asmenys, jaunuoliai, savanoriai arba dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, su jaunimu dirbantys asmenys, švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srities specialistai ir t. t.), dalyvaujantys dalyvaujančiųjų organizacijų vykdomoje veikloje.

Organizacijos iš visos Europos kasmet teikia tūkstančius projektų finansinei programos „Erasmus+“ paramai gauti, todėl Komisija parengė skaidraus vertinimo procesą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad dotacijos būtų skiriamos geriausiems projektams:

  • šiame Programos vadove pateikiamos visos daugumai veiksmų taikomos taisyklės ir sąlygos Programos dotacijai gauti;
  • taisyklės ir sąlygos dotacijai gauti, taikomos tam tikriems kitiems veiksmams, kurie šiame Programos vadove tik paminėti, nustatomos specialiuose kvietimuose teikti paraiškas, kuriuos skelbia Europos Komisija arba kurie skelbiami jos vardu.