Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studielån för masterstudenter

Vilka möjligheter finns?

Genom Erasmus+ studielånsgaranti kan banker, studiestödsnämnder och andra finansiella mellanhänder ge EU-garanterade lån till studenter som vill läsa en masterutbildning utomlands.

Det är Europeiska investeringsfonden (EIF) som förvaltar lånen för kommissionens räkning.

Hur går det till?

Intresserade finansiella mellanhänder ansöker hos EIF genom att svara på en intresseanmälan (fram till september 2020 eller tills anslagen är slut).

Det ska vara offentliga eller privata mellanhänder som får bedriva utlåning till privatpersoner enligt relevant lagstiftning.

De ska ha sitt säte i något av programländerna, dvs. alla EU-länder och dessutom

  • Island
  • Nordmakedonien
  • Turkiet
  • Liechtenstein
  • Norge
  • Storbritannien

Genom Erasmus+ ger EIF lånegarantier till godkända mellanhänder, som då kan erbjuda fler studielån med reducerad risk och till lägre ränta för studenterna.

Vad mer behöver jag veta?

Studielånen får vara på högst 12 000 euro (eller motsvarande i lokal valuta) för en ettårig utbildning eller 18 000 euro (eller motsvarande) för en längre utbildning.

Villkoren är förmånliga. Studenterna behöver t.ex. inte lämna någon säkerhet (EU står som garant) och kan börja betala tillbaka lånen ett år efter utbildningen och begära uppskov i ytterligare ett år under avbetalningstiden.

Studenterna ska ha antagits till en masterutbildning i ett annat land än där de tog sin grundexamen eller är bosatta.

Utbildningen ska ges av en institution som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Hur söker jag?

Finansiella mellanhänder som vill erbjuda studielån ska skicka ansökan till EIF (läs mer om hur man söker).

Ansökan ska vara inne senast den 30 september 2020.

Mer information

Läs mer om studielånen på EIF:s webbplats.