Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sådan deltager du

Erasmus+ er et meget bredt program, der omfatter mange forskellige aktiviteter. Hvordan du kan deltage, afhænger især af to faktorer:

  1. om du ansøger personligt eller på vegne af en organisation
  2. i hvilket land du eller din organisation er hjemmehørende

Denne side indeholder en generel oversigt over, hvordan du kan deltage i Erasmus+. Du skal tjekke den specifikke aktivitet, du er interesseret i, for at se, hvilke krav du skal opfylde.

Quick explainer

Personer fra Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet kan deltage i de fleste Erasmus+aktiviteter, da disse ikke-EU-lande er associeret med Erasmus+-programmet.

For personer fra andre ikke-EU-lande er der visse muligheder, f.eks. fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus eller den internationale dimension af udveksling af studerende og personale (hvis dit universitet deltager) og udveksling for unge.

Læs mere på siderne om muligheder for udlandsophold, da der er forskellige kriterier for deltagelse for de forskellige tilbud.

Der er 2 typer lande, der deltager i Erasmus+.

EU-medlemslande og tredjelande, der er associeret med programmet

De kan deltage fuldt ud i alle aktiviteter under Erasmus+. Det drejer sig om alle EU-landene, medlemmerne af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), kandidatlandene og en række andre lande, og de blev tidligere til sammen kaldt programlandene.

Tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Disse lande kan deltage i visse Erasmus+-aktiviteter. Der findes mange af denne type lande over hele verden, som tidligere kaldt partnerlandene.

Se den fuldstændige liste over lande, der kan deltage i Erasmus+

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Individuelle ansøgere

Hvis du selv ønsker at deltage, er det sandsynligt, at du skal ansøge gennem en organisation som f.eks. dit universitet, dit uddannelsescenter eller din virksomhed.

Du kan spørge dem, om de ansøger om et projekttilskud, eller gå ind på Erasmus+- appen for at få gode råd og inspiration.

Ved de fleste aktiviteter skal din organisation være til stede i et programland. Programlandene er EU-landene og enkelte andre lande, der er associeret med programmet. Andre aktiviteter er også åbne for grupper af andre lande, der ikke er associeret med programmet.

Se listen over Erasmus+-programlande (EU-medlemslande og lande, der er associeret med programmet)

Ansøgerorganisationer

Hvis du repræsenterer en organisation, der ønsker at ansøge om et projekttilskud eller indsende forslag vedrørende en indkaldelse, skal du læse om de første trin i registreringsprocessen.

Læs om registreringsprocessen og de efterfølgende trin

Det er også en god idé at tjekke listen over program- og partnerlande, da organisationens hjemsted har betydning for, hvad du kan ansøge om.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Fuldstændig information om dette års program

Hvis du vil vide mere om, hvem der kan deltage, kan du søge i programguiden for den aktivitet eller det område, du er interesseret i.

Vil du ansøge fra et lande uden for EU?

Læs vejledningen om ansøgning fra lande uden for EU

Ansøgning med en projektpartner

Partnersøgningen på EU's portal for finansiering og udbud hjælper dig med at finde potentielle partnere til dit forslag.

Søg efter en potentiel projektforslagspartner

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.