Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Как можете да участвате?

„Еразъм+“ е много широка програма, която обхваща разнообразен набор от действия. Как можете да участвате, зависи до голяма степен от два фактора:

  1. дали кандидатствате от свое име или от името на организация
  2. в коя страна сте установени вие или вашата организация

Тази страница съдържа общ преглед на начина на участие. Ще трябва да проверите конкретното действие, от което се интересувате, за да видите критериите, на които трябва да отговаряте.

Quick explainer

Физически лица от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия или Турция могат да участват в повечето възможности, тъй като тези държави са асоциирани към програмата „Еразъм+“.

За лица от други държави извън ЕС съществуват някои възможности, например съвместните магистърски степени „Еразмус Мундус“ или международното измерение на обмена на студенти и служители (ако вашият университет участва) и схеми за младежки обмен.

Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, за повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Има 2 вида държави, в които работи програмата „Еразъм+“.

Държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата

Те могат да участват пълноправно във всички действия по програмата „Еразъм+“. Това са всички държави от ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидатки за членство в ЕС и някои други. Преди те бяха наричани държави по програмата.

Трети държави, които не са асоциирани към програмата

Те могат да участват в определени действия по „Еразъм+“. Това са множество държави от цял свят. Преди те бяха наричани държави партньори.

Вижте пълния списък на държавите, които отговарят на условията

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Отделни кандидати

Ако искате да участвате сами, вероятно ще трябва да кандидатствате чрез организация като вашия университет, център за обучение, дружество и т.н.

Можете да ги попитате дали кандидатстват за безвъзмездни средства за проекти или да разгледате приложението „Еразъм+“ за съвет и вдъхновение.

За повечето действия вашата организация трябва да се намира в държава по програмата. Това са държавите от ЕС и кратък списък на други държави, асоциирани към програмата. Други действия са отворени и за групи от други държави, които не са асоциирани към програмата.

Вж. списъка на държавите по програма „Еразъм+“ (държави — членки на ЕС, и държави, асоциирани към програмата)

 

Кандидатстващи организации

Ако сте организация, която иска да кандидатства за безвъзмездни средства за проекти или за покани за представяне на предложения, прочетете стъпките за регистрация, които трябва да предприемете първо.

Прочетете за процеса на регистрация и други стъпки

Трябва също така да проверите списъка на държавите по програмата и страните партньори, тъй като мястото, където се намирате, ще се отрази на това, за какво можете да кандидатствате.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Пълна информация за тазгодишната програма

За подробна информация за това кой може да участва, направете справка в Ръководството на програмата за дейността или областта, от която се интересувате.

Искате да кандидатствате от държави извън ЕС?

Прочетете насоките за кандидатстване от държави извън ЕС

Кандидатстване с партньор по проекта

Функцията за търсене на партньори на портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки ви помага да търсите потенциални партньори за вашето предложение.

Търсене на потенциален партньор по предложение за проект

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.