Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Miten voin osallistua?

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyy hyvin monenlaisia toimintoja. Ohjelmaan hakiessa täytyy ottaa huomioon

  1. onko hakija yksityishenkilö vai organisaatio
  2. mikä on hakijan asuinmaa tai organisaation sijoittautumismaa.

Tällä sivulla on yleiset osallistumisohjeet. Hakijan on tarkistettava tarkemmat hakuedellytykset kunkin toiminnon osalta.

Quick explainer

Islannista, Liechtensteinista, Pohjois-Makedoniasta, Norjasta, Serbiasta ja Turkista tulevat hakijat voivat osallistua useimpiin hakuihin, sillä nämä EU:n ulkopuoliset maat ovat myös mukana Erasmus+ -ohjelmassa.

Muista EU:n ulkopuolista maista tulevat hakijat voivat osallistua esimerkiksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan, opiskelija- ja henkilöstövaihdon kansainväliseen ulottuvuuteen (ohjelmaan osallistuville yliopistoille) sekä nuorisovaihtoon.

Lisätietoa tarjonnasta ja toimittain vaihtelevista osallistumiskriteereistä.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat maat jaetaan kahteen ryhmään:

EU:n jäsenmaat ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin. Näihin kuuluvat muun muassa kaikki EU-maat, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet ja EU:n ehdokasmaat. Aiemmin näitä maita kutsuttiin ohjelmamaiksi.

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat

Nämä maat voivat osallistua tiettyihin Erasmus + -ohjelman toimiin. Näitä maita on useita eri puolilla maailmaa. Aiemmin näitä kutsuttiin kumppanimaiksi.

Katso täydellinen luettelo ohjelmaan osallistuvista maista

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Yksityishenkilöt

Jos yksityishenkilö haluaa osallistua ohjelmaan, hänen on lähes aina tehtävä hakemus jonkin organisaation kautta (esim. oma yliopisto, koulutuskeskus tai yritys).

Hakija voi tiedustella organisaatiolta, hakeeko se hankeavustusta, tai etsiä lisätietoja ja vinkkejä Erasmus+ -sovelluksesta.

Useimmissa toiminnoissa hakijan organisaation on sijaittava ohjelmamaassa. Ohjelmamaita ovat EU-maat ja muutama muu ohjelmaan assosioitunut maa. Joihinkin toimiin voi osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomista maista.

Erasmus+ -ohjelmamaiden luettelo (EU-maat ja ohjelmaan assosioituneet maat)

Organisaatiot

Jos organisaatio haluaa hakea hankeavustusta tai osallistua ehdotuspyyntöön, sen on ensin rekisteröidyttävä.

Rekisteröitymisprosessi ja muut vaiheet

Maa, johon organisaatio on sijoittautunut, vaikuttaa sen hakumahdollisuuksiin (Ks. ohjelma- ja kumppanimaiden luettelo).

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Tämän vuoden ohjelma

Yksityiskohtaiset tiedot eri osallistumismahdollisuuksista löytyvät ohjelmaoppaasta kunkin toiminnon tai aihealueen kohdalta.

Osallistuminen EU:n ulkopuolelta

Ohjeet osallistumiselle EU:n ulkopuolelta

Osallistuminen hankekumppanin kanssa

EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin hankekumppaneiden hakutyökalulla voi etsiä mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Hankekumppanihaku

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.