Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kaip dalyvauti?

„Erasmus+“ – labai plati programa, taikoma įvairiems veiksmams. Kaip galite dalyvauti, iš esmės priklauso nuo dviejų dalykų:

  1. ar teikiate paraišką pats, ar organizacijos vardu,
  2. kurioje šalyje jūs arba jūsų organizacija esate įsikūrę.

Šiame puslapyje pateikiama bendra dalyvavimo apžvalga. Kad sužinotumėte apie kriterijus, kuriuos turėtumėte atitikti, jums reikės susipažinti su specialiu jus dominančiu veiksmu.

Quick explainer

Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos arba Turkijos piliečiai gali pasinaudoti dauguma galimybių, nes šios ES nepriklausančios šalys yra programos „Erasmus+“ asocijuotosios valstybės.

Asmenims iš kitų ES nepriklausančių šalių suteikiama tam tikrų galimybių, pavyzdžiui, „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programos arba tarptautinis studentų ir darbuotojų mainų (jei jūsų universitetas dalyvauja) aspektas ir jaunimo mainų programos.

Daugiau informacijos rasite atsivertę galimybių puslapius, nes tinkamumo reikalavimai priklauso nuo galimybių.

Programoje „Erasmus+“ dalyvauja dviejų tipų šalys.

ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose. Tarp jų yra visos ES šalys, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, ES šalys kandidatės ir kitos šalys. Jos anksčiau buvo vadinamos Programos valstybėmis.

Trečiosios valstybės, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės

Jos gali dalyvauti tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose. Jų yra daug, visame pasaulyje. Jos anksčiau buvo vadinamos šalimis partnerėmis.

Žr. visą reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Individualūs paraiškų teikėjai

Jei norite dalyvauti pats, gali būti, kad paraišką turėsite teikti per organizaciją, pvz., savo universitetą, mokymo centrą, bendrovę ir t. t.

Galite joje pasidomėti, ar ji teikia paraišką dėl projekto dotacijos, arba ieškoti patarimų ir įkvėpimo programėlėje „Erasmus+“.

Daugumos veiksmų atveju jūsų organizacija turės būti įsikūrusi programos šalyje. Tai ES valstybės narės ir kelios kitos programos asocijuotosios šalys. Kituose veiksmuose gali dalyvauti ir kitų, programos neasocijuotųjų, šalių grupės.

„Erasmus+“ programos šalių (ES valstybių narių ir programos asocijuotųjų šalių) sąrašas

Paraiškas teikiančios organizacijos

Jei esate organizacija, norinti teikti paraišką dėl projekto dotacijos arba pagal kvietimus teikti pasiūlymus, pirmiausia susipažinkite su registracijos etapais.

Skaitykite apie registraciją ir kitus etapus

Taip pat turėtumėte susipažinti su programos ir šalių partnerių sąrašu, nes jūsų buvimo vieta turės įtakos tam, dėl ko galėsite pateikti paraišką.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Visa informacija apie šių metų programą

Išsamią informaciją, susijusią su jus dominančiu veiksmu arba sritimi, rasite programos vadove.

Norite pateikti paraišką iš ES nepriklausančios šalies?

Skaitykite gaires, kaip pateikti paraišką iš ES nepriklausančios šalies

Paraiškos teikimas drauge su projekto partneriu

ES finansavimo ir konkursų portale galima ieškoti galimų partnerių, galinčių prisidėti prie jūsų pasiūlymo.

Galimų partnerių paieška

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.