Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoe kan je deelnemen?

Erasmus+ is een zeer divers programma dat een breed scala aan acties omvat. Op welke wijze je kan deelnemen hangt in grote lijnen af van twee factoren:

  1. of je een aanvraag voor jezelf indient of namens een organisatie
  2. waar je woont of waar je organisatie gevestigd is

Deze pagina bevat een algemeen overzicht van hoe je kan deelnemen. Je moet de specifieke actie waarin je geïnteresseerd bent, uitkiezen om te zien aan welke criteria je moet voldoen.

Quick explainer

De meeste mogelijkheden zijn ook toegankelijk voor individuele aanvragers uit IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië of Turkije, aangezien deze niet-EU-landen geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma.

Ook voor individuele aanvragers uit andere niet-EU-landen staan enkele mogelijkheden open, zoals gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus of de internationale component van het uitwisselingsprogramma voor studenten en personeel (als je universiteit daaraan deelneemt), evenals de uitwisselingsregelingen voor jongeren.

Op de pagina’s onder de categorie Mogelijkheden is te vinden wat voor jouw situatie de precieze voorwaarden zijn, want die variëren.

Er zijn twee groepen landen waar Erasmus+ actief is.

EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+-programma. Hieronder vallen alle EU-lidstaten, leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), kandidaat-lidstaten van de EU en andere landen. Zij werden voorheen programmalanden genoemd.

Niet met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen deelnemen aan bepaalde Erasmus+-acties. Er zijn wereldwijd namelijk veel acties. Zij werden voorheen partnerlanden genoemd.

Zie de volledige lijst van in aanmerking komende landen

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Individuele aanvragers

Als je zelf wil deelnemen, zal je waarschijnlijk een aanvraag moeten indienen via een organisatie zoals je universiteit, opleidingscentrum, bedrijf enz.

Je kan hen vragen of ze een projectsubsidie aanvragen, of zelf de Erasmus+-app verkennen voor advies en inspiratie.

Voor de meeste acties moet je organisatie in een programmaland gevestigd zijn. Dit zijn de EU-lidstaten en een korte lijst van andere met het programma geassocieerde landen. Andere acties staan ook open voor groepen van andere landen die niet met het programma geassocieerd zijn.

Zie de lijst van Erasmus+-programmalanden (EU-lidstaten en met het programma geassocieerde landen)

Aanvragende organisaties

Als je een organisatie vertegenwoordigt die een aanvraag wil indienen voor een projectsubsidie of een oproep tot het indienen van voorstellen, overloop dan de stappen die je eerst moet nemen voor de registratie.

Lees over het registratieproces en andere stappen

Controleer ook de lijst van programma- en partnerlanden, aangezien de plaats waar je gevestigd bent je keuzemogelijkheden beïnvloedt.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Alle details over het programma van dit jaar

Uitgebreide informatie over wie kan deelnemen vind je in de programmagids voor de actie of het gebied waarin je geïnteresseerd bent.

Wil je een aanvraag indienen van buiten de EU?

Lees de richtsnoeren voor aanvragen van buiten de EU

Aanvraag indienen met een projectpartner

Op het financierings- en aanbestedingsportaal van de EU kan je zoeken naar potentiële partners voor je voorstel.

Zoeken naar een potentiële projectprojectpartner

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.