Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ungdomar och ungdomsledare

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ erbjuder möjligheter att organisera utbytesprojekt för ungdomar och ungdomsledare.

Genom ungdomsutbyten kan ungdomar från olika länder träffas och bo tillsammans i upp till tre veckor för att göra olika aktiviteter på ett särskilt tema. Verksamheten planeras och organiseras av deltagarna själva. Läs mer om ungdomsutbyten

För ungdomsledare kan organisationer bidra till fortbildning och nätverk genom

  • seminarier
  • kurser
  • nätverksevent
  • studiebesök
  • jobbskuggning och arbetsplatsbesök utomlands.

Hur går det till?

Organisationer eller grupper av ungdomar som vill delta kan ansöka i någon av följande roller:

  • Samordnare för ett ungdomsutbyte – skickar in en ansökan för samtliga deltagare.
  • Sändande organisation – ansvarar för att skicka ut unga och ungdomsledare utomlands.
  • Mottagande organisation – tar fram och anordnar aktiviteter för deltagare och ger dem stöd.

Alla organisationer eller grupper som är baserade i ett programland får söka, och ska då skicka in en ansökan för alla organisationer som deltar i projektet.

Vad mer behöver jag veta?

Ungdomsutbyten

Ungdomsutbyten är till för dig som är mellan 13 och 30 år och pågår mellan fem dagar och tre veckor. De kan vara i ett EU-land eller utanför EU. Organisationer från minst två länder måste delta i utbytet.

Ungdomsledare

Personer som arbetar med unga kan delta i utbildning eller praktik i allt från två dagar till två månader, i ett land där någon av de deltagande organisationerna har sin bas. Upp till 50 personer kan delta i ett projekt.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas till det nationella programkontoret i det programland där den sökande organisationen har sitt säte.

Mer information

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och hur du söker.

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Saltokontor (om de finns) eller kontakta kommissionen.