Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Fiatalok és ifjúságsegítők

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ segít megteremteni a fiatalok és az ifjúságsegítők mobilitását előmozdító projektek megszervezéséhez szükséges hátteret.

Az ifjúsági csereprogramok során a részt vevő fiataloknak lehetőségük nyílik őket érdeklő területeken együtt tevékenykedni, és akár 21 napig együtt lakni más országokból származó fiatalokkal. Ez arra is kiváló alkalom, hogy ismeretségeket kössenek külföldi kortársaikkal. A közös tevékenységeket a projektben részt vevők tervezik meg és készítik elő. A részvételi lehetőségekről az ifjúsági csereprogramokkal foglalkozó weboldalunkon érdemes tájékozódni.

A projektgazda szervezetek emellett az európai önkéntes szolgálat keretein belül is foglalkoztathatnak fiatalokat, teljes munkaidős, fizetetlen külföldi munkákba bevonva őket.

Ami az ifjúságsegítőket illeti, itt a szakmai fejlődés és a hálózatépítés előmozdításában tudnak szerepet vállalni a különböző szervezetek, egyebek mellett az alábbi programok megszervezése révén:

  • szemináriumok,
  • tanfolyamok,
  • kapcsolatépítési célú rendezvények,
  • tanulmányutak,
  • külföldi szakmai látogatások (job shadowing), szakmai megfigyelések.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A különböző szervezetek, illetve a részvétel iránt érdeklődő fiatalok csoportjai a következő szerepkörökre jelentkezhetnek:

  • ifjúsági mobilitási projektek koordinátora, aki az összes résztvevő nevében pályázik,
  • küldő szervezet, amely a fiatalok és/vagy ifjúságsegítők kiutazásával kapcsolatos feladatokat intézi,
  • fogadó szervezet, amely a résztvevőket fogadja, kidolgozza a nekik kínált tevékenységek munkaprogramját, és támogatást nyújt a számukra.

A programországok valamelyikében bejegyzett bármely szervezet vagy csoport pályázhat. A pályázónak az adott projektben részt vevő összes szervezet nevében kell a pályázatot benyújtania.

Mit érdemes még tudni?

Ifjúsági csereprogramok

A programokra, melyek időtartama 5–21 nap lehet, 13–30 éves fiatalok jelentkezhetnek. Helyszínül uniós tagállamot, de EU-n kívüli országot is lehet választani. A csereprogramokban legalább két ország szervezeteinek részt kell venniük.

Ifjúságsegítők

Az ifjúságsegítők számára a részt vevő szervezetek székhely szerinti országának egyikében kell mobilitási lehetőségeket kínálni. A projekt időtartama legalább két nap és legfeljebb két hónap lehet. Az egyes projektekben legfeljebb 50 fő vehet részt.

Hogyan kell pályázni?

A pályázatokat a pályázó szervezet székhelye szerinti programország nemzeti irodájához kell benyújtani.

További információk

A programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) további hasznos információk olvashatók a megpályázható lehetőségekről és a pályázati feltételekről.

További kérdésekkel a tagállamokban működő nemzeti irodákhoz, illetve a szomszédos partnerországok esetében a SALTO-YOUTH forrásközpontokhoz lehet fordulni (ahol vannak ilyenek), de az Európai Bizottsággal is fel lehet venni a kapcsolatot.