Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Noored ja noorsootöötajad

Võimalused

Erasmus+ aitab korraldada noorte ja noorsootöötajate liikuvuse projekte.

Noortevahetus annab eri riikide noortele võimaluse kokku saada ning koos elades ka midagi ära teha. Projekt võib kesta kuni 21 päeva ning selle käigus tuleb osaleda tegevustes, mis keskenduvad noorte jaoks olulisele teemale. Need tegevused kavandavad ja valmistavad ette projektis osalejad. Täpsem teave osalemise kohta on esitatud noortevahetuse veebilehel.

Organisatsioonidel on võimalik projekte ellu viia ka Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu. Nendes projektides osalevad noored teevad välismaal täiskohaga tasuta vabatahtlikku tööd.

Et aidata noorsootöötajatel ennast kutsealaselt täiendada ja omavahel kontakte luua, saavad organisatsioonid korraldada mitmesuguseid üritusi, nagu:

  • seminarid;
  • koolituskursused;
  • kontaktiloomisüritused;
  • õppekülastused;
  • välismaal töövarjuks/jälgijaks olemine.

Kuidas projektis osaleda?

Huvitatud organisatsioonid ja noorterühmad saavad projektides osaleda kas:

  • noorte liikuvusprojekti koordinaatorina, kes esitab taotluse kõigi osalejate nimel,
  • saatva organisatsioonina, kes vastutab noorte ja/või noorsootöötajate välismaale saatmise eest,
  • vastuvõtva organisatsioonina, kes korraldab osalejate vastuvõtmise, koostab nende tegevuskava ja abistab neid.

Taotluse saab esitada iga Erasmus+ programmiriigis asutatud organisatsioon või rühm. Taotlus tuleb esitada kõikide projektis osalejate nimel.

Mida peaksite veel teadma?

Noortevahetus

Noortevahetuses võivad osaleda 13–30aastased noored ja see kestab 5–21 päeva. Sihtriik võib olla nii ELis kui ka mujal maailmas asuv riik. Noortevahetuses peab osalema organisatsioone vähemalt kahest riigist.

Noorsootöötajad

Noorsootöötajatele mõeldud projektid võivad kesta kahest päevast kuni kahe kuuni ning need peavad toimuma mõne osaleva organisatsiooni riigis. Projektis võib osaleda kuni 50 inimest.

Kuidas taotleda?

Taotlus esitatakse taotleva organisatsiooni asukohaks oleva programmiriigi riiklikule büroole.

Lisateave

Lisateavet pakutavate võimaluste ning taotlemise kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Teavet saab ka riiklikelt büroodelt, ELi naabruses asuvate partnerriikide puhul noortele spetsialiseerunud SALTO-YOUTHi teabekeskustelt (kui need on olemas) või Euroopa Komisjonilt.