Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mladí lidé a pracovníci s mládeží

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí možnost zorganizovat projekty pro účely mobility mladých lidí a pracovníků s mládeží.

Díky výměnným pobytům se můžou skupiny mladých lidí setkávat se svými vrstevníky z jiných zemí a po dobu až 21 dní spolupracovat na různých aktivitách se zaměřením na jedno téma, které je zajímá. Tyto aktivity plánují a připravují všichni účastníci projektu. Informace o tom, jak se zúčastnit, najdete na příslušných stránkách.

Organizace mohou rovněž připravovat projekty v rámci tzv. Evropské dobrovolné služby, kdy mladí lidé pracují na plný úvazek zdarma v zahraničí.

Organizace pracovníků s mládeží mohou podpořit profesní rozvoj svých členů a kontakt těchto pracovníků se svými protějšky ze zahraničí pomocí následujících aktivit:

  • semináře
  • kurzy odborné přípravy
  • networkingové akce
  • studijní pobyty
  • sledování práce kolegů v zahraničí (job shadowing)

Jak to funguje

Přihlásit se mohou zájemci z řad organizací či skupin mladých lidí a ujmout se jedné z těchto úloh:

  • koordinátor projektu v oblasti mobility mládeže – ten podává žádost jménem všech účastníků
  • vysílající organizace – organizace, která odpovídá za vyslání mladých lidí a pracovníků do zahraničí
  • přijímající organizace – odpovídá za pobyt účastníků, přípravu jejich aktivity a poskytuje náležitou podporu

Žádost může jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektů podat kterákoli organizace či skupina se sídlem v zemi, s níž byl program sjednán.

Co byste ještě měli vědět

Výměnné pobyty mládeže

Tyto výměny trvají 5 až 21 dní a mohou se jich zúčastnit mladí lidé ve věku 13–30 let. Výměnné pobyty probíhají v některém z členských států EU nebo v zemi mimo Unii. Výměny se musí účastnit organizace nejméně ze dvou zemí.

Pracovníci s mládeží

Pracovníci s mládeží se mohou programu zúčastnit pro dobu dvou dní až dvou měsíců. Příslušná akce se musí konat v zemi jedné ze zúčastněných organizací. Na projektu se může podílet až 50 osob.

Jak podat žádost

Žádost je nutné podat národní agentuře v té programové zemi, kde má žádající organizace sídlo.

Další informace

Další informace o příležitostech a o podávání žádostí najdete v příručce k programu Erasmus+.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury nebo případně informační centra SALTO:YOUTH (v sousedních partnerských zemích). Obrátit se můžete i na Evropskou komisi.