Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mlade osobe i mladi radnici

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ pružaju se mogućnosti organizacije projekata mobilnosti mladih osoba i mladih radnika.

Razmjenom mladih omogućuje se skupinama mladih osoba iz različitih zemalja da se susretnu i zajedno žive do 21 dan kako bi proveli niz aktivnosti u kojima se stavlja naglasak na njima važnu temu. Te aktivnosti planiraju i pripremaju sudionici projekta. Informacije o načinu sudjelovanja mladih osoba u tom programu dostupne su na stranici Razmjena mladih.

Organizacije mogu i pripremiti projekt u okviru Europske volonterske službe, s pomoću koje mladi ljudi pridonose neplaćenim radom u inozemstvu s punim radnim vremenom.

Kad je riječ o mladim radnicima, organizacije mogu sudjelovati u mogućnostima za podupiranje profesionalnog razvoja i mreže mladih radnika, što uključuje aktivnosti kao što su:

  • seminari,
  • tečajevi osposobljavanja,
  • događaji namijenjeni umrežavanju,
  • studijski posjeti i
  • razdoblja praćenja/promatranja rada u inozemstvu.

Kako funkcioniraju?

Organizacije ili skupine mladih koje zanima sudjelovanje u tim aktivnostima mogu se prijaviti za mogućnosti u jednoj od sljedećih uloga:

  • koordinator projekta mobilnosti mladih – odgovoran je za prijavu u ime svih sudionika,
  • organizacije pošiljateljice – organizacije zadužene za slanje mladih ljudi i/ili mladih radnika u inozemstvo,
  • organizacije primateljice – zadužene za ugošćivanje, razvoj programa aktivnosti za sudionike i pružanje podrške.

Prijavitelj može biti bilo koja organizacija ili skupina sa sjedištem u zemlji sudionici programa, koja se mora prijaviti u ime svih organizacija uključenih u projekt.

Što još treba znati?

Razmjene mladih

Razmjene su otvorene mladima u dobi od 12 do 30 godina i traju od 5 do 21 dan. Mogu se održavati u državi članici ili izvan EU-a. U razmjene moraju biti uključene organizacije iz dvije ili više zemalja.

Mladi radnici

Mogućnosti za mlade radnike mogu trajati od dva dana do dva mjeseca i moraju se provesti u zemlji jedne od organizacija sudionica. U projekte može biti uključeno do 50 osoba.

Kako se prijaviti?

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji zemlje sudionice programa u kojoj je osnovana organizacija podnositeljica zahtjeva.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ sadržava više informacija o raspoloživim mogućnostima te postupku prijave.

Nacionalne agencije ili, u partnerskim zemljama, resursni centri za mlade SALTO (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije, a možete se obratiti i Europskoj komisiji.