Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka príležitosti na organizáciu projektov v oblasti mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Programy mládežníckych výmen umožňujú, aby sa skupiny mladých ľudí z rôznych krajín stretávali, spoločne žili a vykonávali rôzne činnosti zamerané na oblasť ich záujmu počas maximálne 21 dní. Tieto činnosti plánujú a pripravujú účastníci zapojení do projektu. Informácie o tom, ako sa môžu mladí ľudia zapojiť do projektov, nájdete na stránke Mládežnícke výmeny.

Organizácie môžu pripraviť projekty aj v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, kde mladí ľudia vykonávajú neplatenú prácu na plný úväzok v zahraničí.

Organizácie pracovníkov s mládežou môžu podporiť profesionálny rozvoj a sieť svojich členov prostredníctvom týchto činností:

  • semináre,
  • kurzy odbornej prípravy,
  • podujatia zamerané na získavanie kontaktov,
  • študijné návštevy,
  • mentorské programy alebo sledovanie kolegov pri práci.

Ako fungujú?

Organizácie alebo skupiny mladých ľudí, ktoré majú záujem o zapojenie sa do týchto činností, sa môžu prihlásiť v jednej z týchto úloh:

  • koordinátor projektu mobility mládeže – zodpovedá za podanie žiadosti v mene všetkých účastníkov,
  • vysielajúca organizácia – organizácia zodpovedná za vysielanie mladých ľudí a/alebo pracovníkov s mládežou do zahraničia,
  • prijímajúca organizácia – zodpovedá za organizáciu pobytu, vypracovanie programu činností pre účastníkov a poskytovanie podpory.

Prihlášku môže podať v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu akákoľvek organizácia alebo skupina so sídlom v krajine účastniacej sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Výmeny mládeže

Na týchto výmenách, ktoré trvajú od 5 do 21 dní, sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 13 – 30 rokov. Výmeny sa môžu uskutočniť v členských štátoch EÚ alebo tretích krajinách. Do výmen musia byť zapojené organizácie z najmenej dvoch krajín.

Pracovníci s mládežou

Programy pre pracovníkov s mládežou zvyčajne trvajú od dvoch dní do dvoch mesiacov a musia sa uskutočniť v krajine jednej zo zúčastnených organizácií. Do projektu sa môže zapojiť až 50 ľudí.

Ako sa prihlásiť?

Organizácie by mali žiadosti predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, v ktorej majú sídlo.

Ďalšie informácie

V sprievodcovi programom Erasmus+ nájdete viac informácií o dostupných príležitostiach a o tom, ako sa prihlásiť.

Národné agentúry, prípadne podporné centrá SALTO-YOUTH (v susedných partnerských krajinách) vám poskytnú viac informácií. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.