Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Unge og ungdomsarbejde

Hvilke muligheder findes der?

Erasmus+ giver mulighed for at gennemføre mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere.

Ungdomsudvekslinger giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen i op til 21 dage for at udføre forskellige aktiviteter med fokus på et tema, som er relevant for dem. Aktiviteterne planlægges og forberedes af de involverede deltagere i projektet. Oplysninger om, hvordan unge kan deltage, findes på siden om ungdomsudvekslinger.

Organisationer kan også forberede projekter under Den Europæiske Volontørtjeneste, som giver unge mulighed for at bidrage gennem ulønnet fuldtidsarbejde i udlandet.

Hvad angår ungdomsarbejdere, har organisationer mulighed for at støtte deres faglige udvikling og netværksarbejde, gennem aktiviteter som:

  • seminarer
  • kurser
  • netværksarrangementer
  • studiebesøg
  • job shadowing/observationsperioder i udlandet.

Hvordan fungerer det?

Organisationer eller grupper af unge med interesse i at deltage kan søge om deltagelse i en af følgende roller:

  • Koordinator for et ungdomsmobilitetsprojekt – med ansvar for at søge på vegne af alle deltagere
  • Hjemorganisation – med ansvar for at sende unge og/eller ungdomsarbejdere til udlandet
  • Værtsorganisation – med ansvar for at tage imod deltagere, udarbejde et aktivitetsprogram for dem og yde støtte til dem.

Enhver organisation eller gruppe etableret i et programland kan være ansøger og skal søge på vegne af alle deltagerorganisationer i et projekt.

Hvad mere skal du vide?

Ungdomsudvekslinger

Udvekslingerne er tilgængelige for unge i alderen 13 til 30 år og varer mellem 5 og 21 dage. De kan finde sted i lande i eller uden for EU. Udvekslinger skal involvere organisationer fra mindst to lande.

Ungdomsarbejdere

Ophold for ungdomsarbejdere kan vare fra to dage til to måneder og skal finde sted i et af de deltagende organisationers lande. Projekterne kan have op til 50 deltagere.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal sendes til det nationale agentur i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Læs mere

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om dine muligheder og om, hvordan du søger.

De nationale agenturer eller, for tilgrænsende partnerlandes vedkommende, SALTO-ressourcecentrene (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger, eller du kan kontakte Europa-Kommissionen.