Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybių rengti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų judumo projektus.

Jaunimo mainų programose dalyvaujančio įvairių šalių jaunimo grupės gali drauge praleisti laikotarpį, galintį trukti iki 21 dienos, ir dalyvauti įvairioje veikloje jaunimui aktualiomis temomis. Šią veiklą planuoja ir rengia projektų dalyviai. Apie galimybes dalyvauti tokiuose projektuose informuojama jaunimo mainų puslapyje.

Be to, organizacijos gali rengti su Europos savanorių tarnyba susijusius projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas nemokamai dirba užsienyje visą darbo dieną.

Su jaunimu dirbančiais asmenimis besirūpinančios organizacijos gali pasinaudoti galimybėmis skatinti su jaunimu dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą ir remti jų tinklą, be kita ko, organizuoti tokią veiklą:

  • seminarus,
  • mokymo kursus,
  • ryšių užmezgimo renginius,
  • pažintinius vizitus,
  • darbo stebėjimą užsienyje.

Kaip tai vyksta?

Projektą vykdyti norinti organizacija arba jaunimo grupė gali teikti paraišką kaip:

  • jaunimo judumo projekto koordinatorė, atsakinga už paraiškos teikimą visų dalyvių vardu,
  • siunčiančioji organizacija, atsakinga už jaunimo ir (arba) su jaunimu dirbančių asmenų siuntimą į užsienį,
  • priimančioji organizacija, atsakinga už dalyvių priėmimą, veiklos programos parengimą ir paramos teikimą.

Teikti paraišką gali bet kuri programos šalyje įsteigta organizacija arba grupė. Ji privalo teikti paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Ką dar reikėtų žinoti?

Jaunimo mainai

Jaunimo mainų programose gali dalyvauti 13–30 metų jaunimas. Trukmė – nuo 5 iki 21 dienos. Programos gali būti vykdomos ES valstybėse narėse arba už ES ribų. Mainuose turi dalyvauti dviejų arba daugiau šalių organizacijos.

Su jaunimu dirbantys asmenys

Su jaunimu dirbantys asmenys gali dalyvauti projektuose nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių. Projektai turi būti vykdomi vienos iš dalyvaujančiųjų organizacijų šalyje. Projekte gali dalyvauti ne daugiau kaip 50 žmonių.

Kaip teikti paraišką?

Paraišką reikėtų pateikti programos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadove pateikiama daugiau informacijos apie galimybes ir paraiškų teikimo tvarką.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba (kaimyninių šalių partnerių atveju) SALTO jaunimo metodiniai centrai (jei yra). Galite kreiptis ir į Europos Komisiją.