Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nuoret ja nuorisotyöntekijät

Mitä Erasmus+ tarjoaa?

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta edistäviin hankkeisiin.

Nuorisovaihtohankkeissa ryhmä eri maista kotoisin olevia nuoria saa tilaisuuden tavata toisiaan sekä viettää aikaa ja oppia yhdessä uutta jostakin heitä kiinnostavasta aiheesta. Hankkeen kesto on enintään 21 päivää. Hankkeen osallistujat vastaavat toimien suunnittelusta ja valmistelusta itse. Lisätietoa on Nuorisovaihdot-sivulla.

Järjestöt voivat myös toteuttaa hankkeita eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kautta. Näihin hankkeisiin osallistuvat nuoret tekevät palkatonta vapaaehtoistyötä ulkomailla.

Eri organisaatioiden nuorisotyöntekijät voivat puolestaan osallistua nuorisotyöntekijöiden ammatillista täydennyskoulutusta ja verkostoitumista edistäviin toimiin. Niitä ovat esimerkiksi

  • seminaarit
  • koulutustapahtumat
  • verkostoitumistapahtumat
  • opintovierailut
  • työssäoppimis- ja työnseurantajaksot ulkomailla.

Miten hankkeet toteutetaan?

Organisaatiot ja nuorisoryhmät voivat hakea mukaan hankkeeseen joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation tai hankekoordinaattorin roolissa.

  • Nuorten liikkuvuushankkeen koordinaattori – tekee hakemuksen kaikkien osallistujien puolesta
  • Lähettävä organisaatio – vastaa nuorten ja/tai nuorisotyöntekijöiden lähettämisestä ulkomaille
  • Vastaanottava organisaatio – vastaa osallistujien isännöinnistä, heidän päiväohjelmansa toteutuksesta ja osallistujien tarvitsemasta muusta tuesta.

Hakijana voi olla mikä tahansa organisaatio tai muu ryhmä, joka on sijoittautunut Erasmus+ -ohjelmamaahan. Hakemus on tehtävä kaikkien hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden puolesta.

Muuta huomioon otettavaa

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihtoon voivat osallistua 13–30-vuotiaat nuoret. Vaihdon kesto on 5–21 päivää. Kohdemaa voi olla joko EU:n alueella tai sen ulkopuolella. Vaihdossa on oltava mukana organisaatioita vähintään kahdesta maasta.

Nuorisotyöntekijät

Nuorisotyöntekijöille tarkoitetut toimet voivat kestää 2 päivästä 2 kuukauteen. Kohdemaan on oltava vähintään yhden osallistujaorganisaation kotimaa. Osallistujia voi olla enintään 50.

Hakumenettely

Hakemus on toimitettava sen Erasmus+ -ohjelmamaan kansalliselle toimistolle, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Lisätietoja

Lisätietoa vaihtomahdollisuuksista ja hakuprosesseista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista, joissakin kumppanimaissa toimivista nuorisoalan resurssikeskuksista (SALTO-YOUTH) ja Euroopan komissiosta.