Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą

Projekty w ramach programu Erasmus+

W ramach programu można organizować projekty wymiany dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Dzięki wymianom młodzieżowym grupy młodych ludzi z różnych krajów mogą spędzić wspólnie do 21 dni, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach dotyczących tematyki, którą są zainteresowani. Te zajęcia są planowane i przygotowywane przez uczestników projektu. Na stronie poświęconej wymianom młodzieżowym można znaleźć informacje o tym, jak wziąć udział w projekcie.

Organizacje mogą również przygotowywać projekty w ramach wolontariatu europejskiego. Podczas tego rodzaju projektów dla wolontariuszy młodzi ludzie nieodpłatnie pracują za granicą w pełnym wymiarze godzin.

Organizacje zrzeszające osoby pracujące z młodzieżą mogą uczestniczyć w projektach, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci współpracy. Te projekty mogą obejmować:

  • seminaria
  • kursy szkoleniowe
  • wydarzenia mające na celu nawiązanie kontaktów
  • wizyty studyjne
  • lub praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing) / okresy obserwacji za granicą.

Jak przebiega organizacja projektów

Organizacje lub grupy młodych ludzi zainteresowanych realizacją projektów mogą wziąć udział w programie jako:

  • koordynator projektu mobilności młodzieży – odpowiedzialny za zgłoszenie projektu w imieniu wszystkich uczestników
  • organizacja wysyłająca – odpowiedzialna za wysłanie młodych ludzi lub osób pracujących z młodzieżą za granicę
  • organizacja przyjmująca – odpowiedzialna za przyjęcie gości, opracowanie programu zajęć dla uczestników i zapewnienie im potrzebnego wsparcia.

Do udziału w programie mogą zgłaszać się wszelkie organizacje lub grupy mające siedzibę w kraju uczestniczącym w programie. Te organizacje lub grupy muszą złożyć wniosek w imieniu wszystkich uczestników projektu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wymiany młodzieży

Wymiany są przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 30 lat i mogą trwać od pięciu do 21 dni. Mogą się odbywać w UE lub poza nią. W wymianach muszą uczestniczyć organizacje z co najmniej dwóch krajów.

Osoby pracujące z młodzieżą

Projekty dla osób pracujących z młodzieżą mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy i muszą się odbywać w kraju, w którym ma siedzibę jedna z organizacji uczestniczących. W projektach może wziąć udział do 50 osób.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Więcej informacji

Więcej informacji o projektach oraz wskazówki, jak się zgłosić, można znaleźć w przewodniku dotyczącym programu Erasmus+.

Szczegółowych informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich centra współpracy SALTO (o ile istnieją). Można również skontaktować się z Komisją Europejską.