Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mladi in mladinski delavci

Možnosti

Program Erasmus+ podpira organiziranje projektov mobilnosti za mlade in mladinske delavce.

Mladinske izmenjave omogočajo skupinam mladih iz različnih držav, da se spoznajo, bivajo skupaj krajši čas (do 21 dni) in sodelujejo pri vrsti dejavnosti na izbranem področju. Te dejavnosti načrtujejo in pripravijo udeleženci projekta. Informacije o načinu udeležbe in prijave mladih so na spletni strani Mladinske izmenjave.

Evropska prostovoljska služba: organizacije lahko pripravijo tudi projekte prostovoljskega dela v tujini, v katerih mladi sodelujejo brezplačno in za poln delovni čas.

Mladinski delavci: organizacije lahko dobijo podporo za projekte strokovnega razvoja in povezovanja mladinskih delavcev, in sicer v obliki:

  • seminarji
  • tečaji
  • spoznavni dogodki
  • študijski obiski
  • opazovanje na delovnem mestu

Potek

Organizacije in skupine mladih lahko sodelujejo kot:

  • koordinator projekta mobilnosti mladih, ki je pristojen za prijavo vseh udeležencev
  • organizacija pošiljateljica, ki pošlje mlade in/ali mladinske delavce v tujino
  • organizacija gostiteljica, ki gosti udeležence, pripravi program dejavnosti in ponudi pomoč

Prijavitelj je lahko vsaka organizacija ali skupina mladih s sedežem v državi programa Erasmus+. Prijavo vloži v imenu vseh organizacij, ki sodelujejo v projektu.

Dodatne informacije

Mladinske izmenjave

Izmenjave so namenjene mladim v starosti 13 do 30 let in trajajo 5 do 21 dni. Potekajo v državi članici ali zunaj EU. V izmenjavah morajo sodelovati organizacije iz dveh ali več držav.

Mladinski delavci

Projekti za mladinske delavce trajajo od dveh dni do dveh mesecev in morajo potekati v državi ene od sodelujočih organizacij. V projektu lahko sodeluje do 50 udeležencev.

Prijava

Prijave je treba oddati na nacionalni agenciji države programa Erasmus+, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica.

Več informacij

Več informacij o možnostih in načinu prijave vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+ 2021.

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oziroma center za gradivo SALTO:YOUTH (v sosedskih partnerskih državah) ali na Evropsko komisijo.