Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iskolai oktatás

Áttekintés

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi iskolákban.

A külföldi oktatómunka révén a résztvevők tapasztalatot és véleményt cserélhetnek más országokban dolgozó kollégáikkal, olyan pedagógiai módszereket sajátíthatnak el, amelyek a fogadó országban már beváltak, és bővíthetik szakmai látókörüket.

Ezek a lehetőségek programországok iskolái között valósulhatnak meg.

Időtartam

Az oktatási tevékenység időtartama nem lehet rövidebb 2 napnál, és nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy Ön az Erasmus+ program keretében oktatási tevékenységet végezzen külföldön, iskolájának pályáznia kell közoktatási mobilitási projektben való részvételre. Az iskolának európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia. A mobilitási projektnek illeszkednie kell ebbe a tervbe, és a szakmai fejlődés tekintetében világosan meghatározott fejlesztési igények kielégítésére kell törekednie. Ezen túlmenően gondoskodnia kell az Ön külföldön szerzett tapasztalatának megfelelő elismeréséről, valamint az elsajátított ismereteknek a küldő intézmény egészében történő megosztásáról.

Pénzügyi támogatás

Az EU a támogatást a koordináló intézménynek folyósítja (az Ön iskolájának vagy a konzorciumkoordinátornak). Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket, továbbá hogy szervezési támogatást biztosítson a részt vevő szervezetek számára.

Pályázati tudnivalók

Ön magánszemélyként nem pályázhat támogatásra. Pályázni iskolák (vagy az iskolák képviseletében eljáró konzorciumkoordinátorok) pályázhatnak, ők választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi oktatási tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

További információk

Ön saját iskolájánál érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

  • A B. részben olvashatók információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a pályázati eljárással kapcsolatban.

Az eTwinning portál iskolák online közössége, mely lehetőséget kínál arra, hogy az európai iskolákban dolgozó szakemberek kommunikáljanak, együttműködjenek, projekteket dolgozzanak ki, illetve tapasztalatokat cseréljenek egymással. Az eTwinning a legnagyobb tanulói közösség Európában.

A School Education Gateway tanároknak, iskoláknak, szakértőknek és más érdeklődőknek szóló platform, ahol a látogatók tájékozódhatnak az iskolai oktatással kapcsolatos fejleményekről, tendenciákról, kezdeményezésekről, szakpolitikákról és tevékenységekről, ezenfelül pedig fontos témákban párbeszédet folytathatnak és együttműködhetnek kollégáikkal.