Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kouluopetus

Taustaa

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa kouluissa. Opetustehtävät on tarkoitettu esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstölle.

Opettaminen ulkomailla laajentaa näkökulmaa koulutukseen, tarjoaa tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ulkomaisten kollegojen kanssa ja antaa uusia virikkeitä opetustyöhön.

Opetusjaksoja voi suorittaa Erasmus+ ‑ohjelmamaissa sijaitsevissa kouluissa.

Kesto

Opetustehtävä voi kestää vähintään 2 päivää ja enintään 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisehdot

Jotta oppilaitos voi lähettää opettajansa Erasmus+ -vaihtoon, oppilaitoksen on haettava mukaan yleissivistävän koulutuksen liikkuvuushankkeeseen. Liikkuvuushankkeen on nivouduttava oppilaitoksen eurooppalaiseen kehittämissuunnitelmaan (European Development Plan), ja sen on vastattava selkeästi määriteltyyn henkilöstön kehittämistarpeeseen. Vaihdon aikana omaksuttuja uusia tietoja ja taitoja on hyödynnettävä koko oppilaitoksen toiminnassa.

Rahoitustuki

EU-tuki maksetaan koordinoivalle organisaatiolle (lähettävä oppilaitos tai konsortion koordinaattori), ja sitä voi saada osallistujan matka- ja oleskelukuluihin ulkomailla sekä organisointikuluihin.

Hakumenettely

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Oppilaitosten (tai konsortion koordinaattorien) on tehtävä hakemus ja valittava henkilökunnastaan ne, jotka osallistuvat vaihtoon.

Henkilöiden valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja hyvin dokumentoitua.

Lisätietoja

Pyydä omalta oppilaitokseltasi lisätietoja tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Tarkempia tietoja koulujen henkilöstövaihdosta on Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa:

  • B-osa: myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt

Kansalliset toimistot voivat antaa lisätietoa ja auttaa hakemusten tekemisessä.

eTwinning on koulujen välinen yhteistyöfoorumi verkossa. Sen avulla eurooppalaisten koulujen työntekijät voivat olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, vaihtaa kokemuksia ja liittyä Euroopan suurimpaan oppimisyhteisöön.

School Education Gateway -portaali on tarkoitettu opettajille, oppilaitoksille, asiantuntijoille ja muille kouluopetuksesta kiinnostuneille. Portaalissa on tietoa alan ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista, suuntauksista, toimista ja hankkeista. Sen kautta on myös mahdollista keskustella muiden kanssa.