Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokyklinis ugdymas

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų komandiruotės mokyti užsienio mokyklose.

Mokydami užsienyje galite praplėsti savo akiratį švietimo srityje, pasidalyti žiniomis su užsienio kolegomis, susipažinti su gerosios švietimo praktikos pavyzdžiais.

Šios galimybės suteikiamos programos „Erasmus+“ šalių mokykloms.

Trukmė

Mokymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte mokyti užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jūsų mokykla turi pateikti paraišką dalyvauti mokyklinio ugdymo darbuotojų judumo projekte. Judumo projektas turi būti parengtas pagal mokyklos europinį plėtros planą ir atitikti aiškiai nustatytus tobulinimosi poreikius. Juo turi būti užtikrinama, kad jūsų patirtis užsienyje būtų tinkamai pripažinta ir ja dalijamasi jūsų įstaigoje.

Finansinė parama

ES dotacijos mokamos koordinuojančiajai organizacijai (jūsų mokyklai arba konsorciumo koordinatoriui), o jų paskirtis – padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms.

Kaip pateikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi pateikti mokyklos (arba konsorciumų koordinatoriai mokyklų vardu), kurios ir atrinks kandidatus laikinai mokyti užsienyje iš savo darbuotojų.

Kandidatų laikinai mokyti užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Išsamesnė informacija

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo mokykloje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.

Mokykloms skirtoje platformoje eTwinning Europos mokyklose dirbantys asmenys gali bendrauti, bendradarbiauti, rengti projektus, dalytis patirtimi ir būti didžiausios mokymosi bendruomenės Europoje dalimi.

Portalas School Education Gateway yra mokytojams, mokykloms, specialistams ir kt. skirta platforma, kurioje galima rasti naujienų, informacijos apie tendencijas, politiką, iniciatyvas ir veiklą mokyklinio ugdymo srityje bei diskutuoti apie svarbius klausimus su kolegomis.