Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Învățământ școlar

Prezentare

Erasmus+ sprijină stagiile de predare în școli din străinătate pentru cadre didactice din ciclul preșcolar și din învățământul primar și secundar.

Predând în străinătate, vă puteți lărgi orizonturile în materie de educație și puteți face schimb de cunoștințe și de bune practici cu colegi din altă țară.

La aceste oportunități au acces școlile aflate în țări participante la programul Erasmus+.

Durată

O misiune de predare trebuie să dureze minimum 2 zile și maximum 2 luni. Timpul necesar deplasării nu este inclus.

Condiții

Pentru a putea să predați în străinătate cu Erasmus+, școala dvs. trebuie să solicite să participe la un proiect de mobilitate în domeniul învățământului școlar. Proiectul de mobilitate trebuie să se înscrie într-un plan de dezvoltare europeană pentru școală și să răspundă unor nevoi de dezvoltare clar identificate. De asemenea, trebuie să garanteze că experiența dobândită în străinătate este recunoscută în mod corespunzător și difuzată în cadrul instituției dvs.

Sprijin financiar

Granturile UE sunt acordate organizației coordonatoare (școlii dvs. sau coordonatorului unui consorțiu) și au ca scop să vă acopere cheltuielile de călătorie și de întreținere pe parcursul șederii în străinătate, precum și să ofere sprijin organizațional organizațiilor participante.

Depunerea cererii

Nu puteți solicita direct un grant, în calitate de persoană fizică. Solicitările trebuie înaintate de către școli (sau de coordonatorii consorțiilor, în numele școlilor). Acestea vor selecta apoi candidați pentru misiunile de predare în străinătate din rândul personalului lor.

Criteriile de selecție trebuie să fie echitabile, transparente și bine documentate.

Informații suplimentare

Pentru a afla dacă puteți accesa astfel de oportunități, adresați-vă școlii.

Veți găsi informații mai detaliate despre aceste oportunități în Ghidul programului Erasmus+.

  • Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de acordare, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

Agențiile naționale vă pot răspunde la întrebări, inclusiv la cele privind depunerea cererii.

eTwinning este o rețea destinată școlilor din Europa, care le permite persoanelor care lucrează în acest mediu profesional să comunice, să colaboreze, să dezvolte proiecte, să facă schimb de experiență și să participe la cea mai mare comunitate a cadrelor didactice din Europa.

Platforma School Education Gateway se adresează profesorilor, școlilor și experților și își propune să ofere informații cu privire la noutățile, tendințele, politicile, inițiativele și activitățile din domeniul învățământului școlar, precum și să favorizeze schimburile pe teme importante.