Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronapandemins konsekvenser

Den här sidan riktar sig till studerande, elever, volontärer och andra deltagare i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Här får du information om hur coronakrisen påverkar programverksamheten, vilka ändringar som har gjorts och vilken hjälp som finns.

Covid-19-utbrottet inverkar på både pågående och planerad verksamhet inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Våra insatser

EU-kommissionens främsta prioritering är att alla deltagare i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ska vara säkra och trygga samtidigt som nationella restriktioner ska följas fullt ut. Vi arbetar med att hjälpa bidragsmottagare, studerande, elever, volontärer och andra deltagare att hantera de konsekvenser som krisen medfört.

Vi kommer att fortsätta att anpassa våra insatser för att hantera den här extraordinära situationen och klargöra och förenkla tillämpningen eller reglerna och förfarandena i samarbete med de nationella programkontoren för Erasmus+ och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea).

Två extra ansökningsomgångar

Den 25 augusti utlystes två extra ansökningsomgångar för Erasmus+ för att stödja digital utbildning och kreativa färdigheter. I varje ansökningsomgång anslås 100 miljoner euro till att hantera coronapandemin.

  • Den ena ansökningsomgången gäller partnerskap för digital utbildningsberedskap och ska stödja projekt inom skola, yrkesutbildning och högre utbildning. Syftet är att främja e-lärande, distansutbildning och blandat lärande med bl.a. stöd till lärare och utbildare, och se till att digitala utbildningsmöjligheter är tillgängliga för alla.
  • Ansökningsomgången som gäller partnerskap för kreativitet ska stödja projekt inom ungdomsverksamhet, skola och vuxenutbildning. Syftet är att utveckla färdigheter och kompetens som uppmuntrar kreativitet och främjar kvalitet, innovation och erkännande av ungdomsverksamhet.

Båda ansökningsomgångarna ska bidra till att koppla samman utbildnings- och ungdomsorganisationer med kreativa och kulturella näringar.

Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2020. Intresserade organisationer ska kontakta programkontoret för Erasmus+ i sitt land.

Mer information om ansökningsomgångarna finns i den andra rättelsen av 2020 års programhandledning för Erasmus+.

Enkät bland deltagare och lärosäten – maj 2020

I maj gjorde EU-kommissionen två enkäter för att få in synpunkter från utbytesdeltagare och lärosäten på hur coronapandemin påverkat deras projekt och verksamhet.

Lärosäten inom Europauniversitet – enkätresultat (på engelska)

Deltagare i utbyten och projekt – enkätresultat (på engelska)

Vanliga frågor

Vart ska jag vända mig med mina frågor om coronapandemins konsekvenser för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren?

Enskilda deltagare

Studerandelärareungdomarungdomsledare och volontärer som har problem ska kontakta sitt hemlärosäte eller sin hemorganisation. Projektdeltagarna måste kunna kontakta lärosäten och organisationer, även om de fysiska lokalerna är stängda.

Tänk på att det kan ta längre tid att få svar på ekonomiska frågor (t.ex. om återbetalningar, stödberättigande kostnader och bidragsvillkor) eftersom många institutioner och organisationer har reducerad verksamhet.

Fler frågor från deltagare

Bidragsmottagande organisationer

De lärosätenskolor och ungdomsorganisationer m.fl. som behöver stöd bör kontakta det organ som godkände deras projekt:

  • Det nationella programkontoret i hemlandet för de flesta åtgärder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren – programkontor finns i EU-länderna och Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Serbien och Storbritannien.
  • Eacea för centraliserade åtgärder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, t.ex. Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, Jean Monnet, Europauniversitet, yrkeskunskapscentrum, kapacitetsuppbyggnad, Europeiska ungdomar tillsammans och volontärgrupper på högprioriterade områden.

Fler frågor från organisationer

Andra projektpartner

Projektpartner som inte är bidragsmottagare (t.ex. lärosäten, skolor och ungdomsorganisationer) bör hålla kontakt med sin projektsamordnare (bidragsmottagaren).

Läs mer

Faktablad: praktiska råd till deltagare

Konsekvenser för samhället

Coronaviruset – Vad gör EU?

Related news

Publicerades: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Publicerades: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Publicerades: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.