Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koroonaviiruse tagajärjed

See lehekülg on mõeldud üliõpilastele, õpilastele, vabatahtlikele ning teistele programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatele. Siin antakse teavet selle kohta, kuidas koroonaviirus tegevust mõjutab, milliseid muudatusi tehakse ja millist abi on võimalik saada.

COVID-19 puhang mõjutab negatiivselt programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse raames käimasolevat või kavandatud tegevust.

Komisjoni reageerimine

Euroopa Komisjoni peamine eesmärk on tagada kõigi programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate turvalisus ja kaitse, järgides samas täielikult kõiki riiklikul tasandil võetud epideemia leviku tõkestamise meetmed. Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et aidata toetusesaajatel ja üliõpilastel, õpilastel, vabatahtlikel ning teistel programmides osalejatel tegelda neid puudutavate tagajärgedega.

Koostöös programmi Erasmus+ riiklike büroode ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA) jätkab komisjon oma reageerimise kohandamist selles enneolematus olukorras, selgitades ja lihtsustades vajaduse korral eeskirjade ja menetluste kohaldamist.

Erakorraliste projektikonkursside avaldamine

25. augustil 2020 kuulutati välja kaks Erasmus+ erakorralist projektikonkurssi, et toetada digihariduseks valmisolekut ja loomingulisi oskusi. Iga projektikonkursi raames eraldatakse 100 miljonit eurot, et reageerida koroonaviiruse epideemiale.

  • Digihariduseks valmisoleku projektikonkursi raames toetatakse projekte koolihariduse, kutsehariduse ja koolituse ning kõrghariduse valdkonnas. Selle eesmärk on parandada veebi-, kaug- ja segaõpet – sealhulgas toetada õpetajaid ja koolitajaid ning kaitsta digiõppe võimaluste kaasavat olemust.
  • Loovust edendavate partnerluste projektikonkursiga toetatakse projekte noorte, koolihariduse ning täiskasvanuõppe valdkonnas. Selle konkursi eesmärk on arendada oskusi ja pädevusi, mis soodustavad loovust ja parandavad noorsootöö kvaliteeti, innovatsiooni ja tunnustamist.

Mõlemad projektikonkursid aitavad luua seoseid haridus-, koolitus- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri- ja loomesektori organisatsioonide vahel.

Projekte saab konkursile esitada 29. oktoobrini 2020. Huvitatud organisatsioonid peaksid võtma ühendust Erasmus+ riikliku bürooga oma riigis.

Lisateavet ja selgitusi projektikonkursside kohta võite leida Erasmus+ 2020. aasta programmijuhendi teisest parandusest.

2020. aasta mai mõju-uuringud

Euroopa Komisjon korraldas kaks uuringut, et koguda õpirändes osalejate ja kõrgkoolide arvamusi selle kohta, kuidas COVID-19 puhang on mõjutanud nende projektide ja tegevuse tavapärast kulgu.

Euroopa ülikoolide algatust käsitleva uuringu tulemused (inglise keeles)

Õpirände uuringu tulemused (inglise keeles)

Korduma kippuvad küsimused

Kuhu peaksin pöörduma oma küsimustega koroonaviiruse pandeemia mõju kohta programmi „Erasmus+“ või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevusele?

Üksikosalejad

Üliõpilased, õpetajad, noored, noorsootöötajad, vabatahtlikud jt, kellel on probleeme, peaksid võtma ühendust oma koduriigi asutuse või organisatsiooniga. Asutused ja organisatsioonid peaksid hoidma käigus avatud suhtluskanali oma projektides osalejatega isegi siis, kui nende ruumid on suletud.

Tuleb silmas pidada, et vastused finantsküsimusi (toetused, kulude abikõlblikkus, toetuste andmise tingimused jne) käsitlevatele päringutele võivad võtta veidi rohkem aega, kuna juurdepääs paljudele asutustele ja organisatsioonidele on piiratud.

Osalejate korduvad küsimused

Toetust saavad organisatsioonid

Ülikoolid, koolid, noorteorganisatsioonid jne peaksid võtma ühendust nende projekti heaks kiitnud asutusega:

  • koduriigi riiklik büroo enamiku programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete puhul. Riiklikud bürood on olemas nii ELi liikmesriikides kui ka Põhja-Makedoonias, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Türgis, Serbias ja Ühendkuningriigis.
  • Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tsentraliseeritud tegevuse puhul, nagu Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad, Jean Monnet, Euroopa ülikoolid, kutsehariduse tippkeskused, suutlikkuse suurendamine, „Euroopa noored üheskoos“ või vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades.

Organisatsioonide korduvad küsimused

Muud projektipartnerid

Projektipartnerid, kes ei ole projekti toetusesaajad (ülikoolid, koolid, noorteorganisatsioonid jne), peaksid tegema koostööd oma projekti koordinaatoriga (projekti toetusesaajad).

Vt ka:

Teabeleht: praktilised nõuanded osalejatele

Laiem mõju

Euroopa Komisjoni reageerimine koroonaviirusele

Related news

Avaldatud: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Avaldatud: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Avaldatud: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.