Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronaviruso poveikis

Šis puslapis skirtas programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso studentams, moksleiviams, savanoriams ir kitiems dalyviams. Jame pateikiama informacija apie tai, kaip koronavirusas veikia veiklą, kokie pokyčiai vyksta ir kokia pagalba teikiama.

COVID-19 protrūkis neigiamai veikia pagal programą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusą vykdomą ar planuojamą veiklą.

Mūsų atsakas

Pagrindinis Europos Komisijos tikslas – visų programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyvių saugumas ir apsauga, kartu visapusiškai laikantis visų nacionaliniu lygmeniu taikomų plitimo valdymo priemonių. Europos Komisija stengiasi padėti paramos gavėjams ir studentams, moksleiviams, savanoriams ir kitiems programų dalyviams spręsti jiems kylančias problemas.

Komisija, prireikus bendradarbiaudama su programos „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja įstaiga (EACEA), toliau derins savo atsaką pagal šios beprecedentės padėties pokyčius, paaiškindama ir supaprastindama taikymą arba taisykles ir procedūras.

Ypatingi kvietimai teikti pasiūlymus

2020 m. rugpjūčio 25 d. paskelbti du ypatingi kvietimai teikti pasiūlymus pagal programą „Erasmus+“, skirti paremti pasirengimą skaitmeniniam švietimui ir kūrybinius įgūdžius. Reaguojant į koronaviruso epidemiją, pagal abu kvietimus skiriama po 100 mln. EUR.

  • Pagal kvietimą teikti pasiūlymus, susijusius su pasirengimu skaitmeniniam švietimui, bus remiami mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių projektai. Šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslas – sustiprinti internetinį, nuotolinį ir mišrųjį mokymąsi, be kita ko, remiant mokytojus ir instruktorius ir išsaugant skaitmeninio mokymosi galimybių įtraukų pobūdį.
  • Pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl partnerystės ryšių siekiant skatinti kūrybiškumą bus remiami projektai jaunimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Šio kvietimo teikti paraiškas paskirtis – ugdyti kūrybiškumą skatinančius įgūdžius ir gebėjimus, taip pat didinti darbo su jaunimu kokybę, novatoriškumą ir pripažinimą.

Abiem kvietimais teikti pasiūlymus bus prisidedama siekiant susieti švietimo, mokymo ir jaunimo organizacijas su kultūros ir kūrybos sektoriaus atstovais.

Pasiūlymus pateikti reikia iki 2020 m. spalio 29 d.. Suinteresuotosios organizacijos turėtų susisiekti su savo šalies programos „Erasmus+“ nacionaline agentūra.

Daugiau informacijos ir paaiškinimų dėl šių kvietimų teikti pasiūlymus pateikiama 2020 m. programos „Erasmus+“ vadovo antrajame klaidų ištaisyme.

2020 m. gegužės mėn. poveikio tyrimai

Europos Komisija atliko dvi apklausas, siekdama sužinoti judumo projektų dalyvių ir aukštųjų mokyklų nuomonę apie tai, kaip COVID-19 protrūkis paveikė įprastą jų projektų ir veiklos eigą.

Europos universitetų tinklų iniciatyvos apklausos rezultatai (anglų kalba)

Judumo mokymosi tikslais tyrimo rezultatai (anglų kalba)

Dažnai užduodami klausimai

Kur turėčiau kreiptis dėl klausimų apie COVID-19 pandemijos poveikį programai „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso veiklai?

Pavieniai dalyviai

Sunkumų patiriantys studentaimokytojaijaunimassu jaunimu dirbantys asmenyssavanoriai ir kt. turėtų kreiptis į savo šalies instituciją ar organizaciją. Institucijos ir organizacijos turėtų turėti atvirą ryšių su savo projektų dalyviais kanalą, net jei jų patalpos uždarytos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad atsakymams į klausimus, susijusius su finansų sritimi (dėl išlaidų grąžinimo, išlaidų tinkamumo finansuoti, dotacijų sąlygų ir t. t.) gali prireikti šiek tiek daugiau laiko, nes su daugeliu institucijų ir organizacijų yra sunkiau susisiekti.

Daugiau klausimų dalyviams

Paramą gaunančios organizacijos

Universitetaimokyklosjaunimo organizacijos ir kt. turėtų kreiptis pagalbos į jų projektui dotaciją suteikusią agentūrą:

  • nacionalinę agentūrą savo šalyje dėl daugumos programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programos veiksmų. Nacionalinės agentūros veikia ES valstybėse narėse, taip pat Šiaurės Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Turkijoje, Serbijoje ir Jungtinėje Karalystėje;
  • Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA) dėl „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso centralizuotų veiksmų, tokių kaip „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos, „Jean Monnet“, Europos universitetai, profesinio meistriškumo centrai, gebėjimų stiprinimas, iniciatyva „Europos jaunimas kartu“ arba „Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse“.

Daugiau klausimų organizacijoms

Kiti projekto partneriai

Projekto partneriai, kurie nėra projekto paramos gavėjai (universitetai, mokyklos, jaunimo organizacijos ir kt.), turėtų palaikyti ryšius su savo projekto koordinatoriumi (projekto paramos gavėjais).

Taip pat žr.

Informacijos suvestinė. Praktiniai patarimai dalyviams

Platesnis poveikis

Informacija apie Europos Komisijos reagavimą į koronavirus

Related news

Paskelbta: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Paskelbta: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Paskelbta: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.