Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Utjecaj koronavirusa

Ova je stranica namijenjena studentima, učenicima, volonterima i drugim sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Ovdje možete pronaći informacije o tome kako kriza uzrokovana koronavirusom utječe na aktivnosti, što se promijenilo i kakva je pomoć dostupna.

Izbijanje bolesti COVID-19 negativno utječe na tekuće i planirane aktivnosti u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti.

Naš odgovor

Glavni je cilj Europske komisije da se svim sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti pruže sigurnost i zaštita, uz potpuno pridržavanje svih nacionalnih mjera ograničavanja. Europska komisija nastoji pomoći korisnicima, studentima, učenicima, volonterima i drugim sudionicima programa da se nose s posljedicama navedenih događaja.

Kako se ova nezapamćena situacija bude razvijala, tako će Komisija prilagođavati svoj odgovor te će, prema potrebi, pojašnjavati i pojednostavnjivati primjenu pravila i postupaka u suradnji s nacionalnim agencijama za Erasmus+ te s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Objavljivanje izvanrednih poziva

U okviru programa Erasmus+ 25. kolovoza 2020. objavljena su dva izvanredna poziva na podnošenje prijedloga u području spremnosti na digitalno obrazovanje i kreativnih vještina. Svakim od poziva osigurava se 100 milijuna EUR za odgovor na pandemiju koronavirusa.

  • Pozivom na temu spremnosti na digitalno obrazovanje poduprijet će se projekti u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja. Cilj je poboljšati učenje putem interneta, učenje na daljinu i kombinirano učenje, poduprijeti učitelje, nastavnike i predavače te zajamčiti uključive prilike za digitalno učenje.
  • Pozivom na temu „partnerstva za kreativnost” podupirat će se projekti usmjereni na mlade te projekti u području školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Cilj je poziva razvoj vještina i kompetencija koje potiču kreativnost, kvalitetu, inovacije i priznavanje rada s mladima.

Oba će poziva pomoći u povezivanju organizacija mladih i organizacija za obrazovanje i osposobljavanje s organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru.

Rok za prijavu je 29. listopada 2020. Zainteresirane organizacije trebaju se obratiti nacionalnoj agenciji za Erasmus+ u svojoj zemlji.

Dodatne informacije i objašnjenja poziva dostupni su u drugom ispravku Vodiča kroz program Erasmus+ za 2020.

Ankete o utjecaju krize iz svibnja 2020.

Europska komisija provela je dvije ankete kako bi prikupila stajališta sudionika u mobilnosti i visokih učilišta o tome kako je izbijanje bolesti COVID-19 utjecalo na uobičajeni tijek njihovih projekata i aktivnosti.

Inicijativa Europska sveučilišta – rezultati ankete (na engleskom jeziku)

Aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja – rezultati ankete (na engleskom jeziku)

Najčešća pitanja

Kome se trebam obratiti s pitanjima o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na aktivnosti u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti?

Sudionici

Studenti, učitelji, mladi, osobe koje rade s mladima, volonteri i ostali koji imaju problem trebaju stupiti u kontakt s matičnom ustanovom ili organizacijom. Ustanove i organizacije trebaju imati otvorene komunikacijske kanale sa sudionicima u njihovim projektima, čak i ako su njihovi objekti i prostorije zatvoreni.

Imajte na umu da bi odgovori na upite financijske prirode (povrat, prihvatljivost troškova, uvjeti za bespovratna sredstva itd.) mogli iziskivati nešto više vremena zbog smanjenog pristupa mnogim ustanovama i organizacijama.

Više pitanja u vezi sa sudionicima

Organizacije korisnice

Sveučilišta, škole, organizacije mladih i ostali trebaju stupiti u kontakt s agencijom koja je odobrila njihov projekt, odnosno s agencijom pod prvom ili drugom točkom:

  • nacionalnom agencijom u svojoj matičnoj zemlji za većinu mjera programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti; nacionalne agencije nalaze se u državama članicama EU-a te u Sjevernoj Makedoniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Turskoj, Srbiji i Ujedinjenoj Kraljevini
  • Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) za centralizirane mjere programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, kao što su Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus, aktivnosti Jean Monnet, inicijativa Europska sveučilišta, centri strukovne izvrsnosti, mjera jačanja sposobnosti, inicijativa „Mladi Europe zajedno” ili volonterski timovi u područjima visokog prioriteta.

Više pitanja u vezi s organizacijama

Ostali projektni partneri

Projektni partneri koji nisu korisnici projekta (sveučilišta, škole, organizacije mladih itd.) trebaju se povezati s koordinatorom projekta (korisnicima projekta).

Vidjeti također

Informativni članak – Praktični savjeti za sudionike

Širi utjecaj

Informacije o odgovoru Europske komisije na pandemiju koronavirusa

Related news

Objavljeno : 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Objavljeno : 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Objavljeno : 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.