Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

A koronavírus-járvány következményei

Ez a weboldal az Erasmus+ programban és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében részt vevő tanulóknak, hallgatóknak, önkénteseknek és más résztvevőknek szól. Információkkal szolgál arról, milyen hatást gyakorol a koronavírus-járvány a program és a testület keretében végzett tevékenységekre, mi változott a járvány következtében, és milyen segítséget vehetnek igénybe az érintettek.

A koronavírus-járvány kedvezőtlen hatást gyakorol az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységekre.

Hogyan kezeljük ezt a helyzetet?

Az Európai Bizottság elsődleges célja, hogy az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület minden résztvevőjének biztonságáról és védelméről gondoskodjon, miközben teljes mértékben tiszteletben tartja a járvány megfékezése érdekében hozott tagállami intézkedéseket. A Bizottság azon dolgozik, hogy segítsen a kedvezményezetteknek, valamint a tanulóknak, hallgatóknak, önkénteseknek és más résztvevőknek megbirkózni az őket érintő következményekkel.

Válaszintézkedéseit továbbra is annak megfelelően fogja kialakítani, hogy ez a rendkívüli helyzet hogyan alakul, és ennek jegyében az Erasmus+ nemzeti irodáival és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel (EACEA) együttműködve szükség esetén egyértelművé teszi vagy leegyszerűsíti a jelentkezési folyamatot, a szabályokat, illetve az eljárásokat.

Rendkívüli pályázati felhívások

A Bizottság 2020. augusztus 25-én két rendkívüli pályázati felhívást hirdetett meg az Erasmus+ program keretében. Ezek a digitális oktatásra való felkészültséget és a kreatív készségeket hivatottak támogatni. A koronavírus-járvánnyal szembeni válaszintézkedésként indított felhívások egyenként 100 millió eurós költségvetéssel rendelkeznek.

  • A digitális oktatásra való felkészültség területén meghirdetett felhívás az iskolai oktatás, a szakképzés, valamint a felsőoktatás területén fog projekteket támogatni. A felhívás célja az online, táv- és vegyes oktatás tökéletesítése, ezen belül a tanárok és oktatók támogatása, valamint a digitális tanulási lehetőségek inkluzív jellegének megőrzése.
  • A kreativitást ösztönző partnerségekre vonatkozó felhívás az ifjúság, az iskolai oktatás és a felnőttoktatás területén támogat majd projekteket. A felhívás olyan készségek és kompetenciák fejlesztését tűzi zászlajára, amelyek serkentik a kreativitást és növelik az ifjúságsegítő munka színvonalát, újító jellegét és elismertségét.

Mindkét felhívás segíteni fogja az egyrészt az oktatás, a képzés és az ifjúság területén, másrészt a kulturális és kreatív ágazatokban működő szervezetek közötti kapcsolatok kialakulását, illetve ápolását.

Pályázatokat 2020. október 29-ig lehet benyújtani. Az érdekelt szervezeteknek az országukban működő nemzeti Erasmus+-irodával kell felvenniük a kapcsolatot.

A felhívásról a Második helyesbítés az Erasmus+ 2020. évi pályázati útmutatójához című dokumentum szolgál bővebb információkkal és magyarázatokkal.

2020. májusi felmérések a koronavírus-járvány hatásairól

Az Európai Bizottság két felmérést készített, hogy felmérje a mobilitási projektek résztvevőinek és a felsőoktatási intézményeknek a véleményét arról, hogyan hatott a koronavírus-járvány a projektjeikre, illetve a tevékenységeikre.

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezésre vonatkozó felmérés eredményei (angolul)

A tanulmányi mobilitásra vonatkozó felmérés eredményei (angolul)

Gyakran feltett kérdések

Hová forduljak, ha kérdésem van azzal kapcsolatban, milyen következményekkel jár a koronavírus-járvány az Erasmus+ programra vagy az Európai Szolidaritási Testület tevékenységére?

Részt vevő magánszemélyek

Ha nehézségeik adódnak, a diákoknaktanároknakfiataloknakifjúságsegítőknekönkénteseknek stb. anyaintézményükhöz, illetve a küldő szervezethez kell fordulniuk. Az intézményeknek és a szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kommunikáció folyamatos és zavartalan legyen a projektjeikben részt vevő személyekkel, még akkor is, ha részlegeik és irodáik zárva vannak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi (pl. a visszatérítéssel, a költségek elszámoltathatóságával és a támogatási feltételekkel kapcsolatos) kérdések megválaszolása kicsit hosszabb időt vehet igénybe, mivel számos intézmény és szervezet nehezen érhető el a jelenlegi időszakban.

Milyen kérdéseket kaptunk még a résztvevőktől?

Kedvezményezett szervezetek

Az egyetemeknekiskoláknakifjúsági szervezeteknek stb. ahhoz az irodához kell segítségért fordulniuk, amely a projektjük finanszírozását jóváhagyta, vagyis:

  • Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület legtöbb tevékenysége esetében az anyaországban működő nemzeti irodához. Mindegyik uniós tagállamban, valamint az Egyesült Királyságban, Észak-Macedóniában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Szerbiában és Törökországban is működik nemzeti iroda.
  • Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület centralizált tevékenységei esetében az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez. Ezek közé a centralizált tevékenységek közé tartoznak pl. a következők: Erasmus Mundus közös mesterképzés, Jean Monnet tevékenységek, „Európai Egyetemek”, szakképzési kiválósági központok, kapacitásépítés, Együtt Európa Ifjúsága, illetve az önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken.

Milyen kérdéseket kaptunk még a szervezetektől?

Más projektpartnerek

Azoknak a projektpartnereknek, amelyek nem kedvezményezettjei a projektnek (egyetemeknek, iskoláknak, ifjúsági szervezeteknek stb.), a projektjük koordinátorához (a projekt kedvezményezettjéhez) kell fordulniuk.

Lásd még

Tájékoztató: gyakorlati tanácsok a résztvevők számára

Egyéb következmények

Az Európai Bizottság koronavírus-járvány elleni válaszintézkedéseit ismertető webhely

Related news

Közzétéve: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Közzétéve: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Közzétéve: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.