Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gevolgen van de coronacrisis

Deze pagina is bestemd voor studenten, leerlingen, vrijwilligers en anderen die deelnemen aan het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps. Hier vindt u informatie over de gevolgen van de coronacrisis: wat verandert er voor de activiteiten en welke hulp is beschikbaar?

Een ding is zeker: de uitbraak van COVID-19 bemoeilijkt heel wat lopende of geplande activiteiten in het kader van het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps.

Hoe reageert de Commissie?

De hoogste prioriteit van de Europese Commissie is de veiligheid en bescherming van alle deelnemers aan Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, rekening houdend met alle inperkingsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen. Zij doet er alles aan om de studenten, leerlingen, vrijwilligers en andere deelnemers aan de programma’s te helpen om een oplossing te vinden voor hun problemen.

Zij blijft flexibel reageren op deze ongeziene crisis en volgt de ontwikkelingen op de voet. Indien nodig zal zij in samenwerking met de nationale Erasmus+-agentschappen en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) de maatregelen, regels en procedures verduidelijken en vereenvoudigen.

Publicatie van buitengewone uitnodigingen

Op 25 augustus 2020 zijn twee buitengewone uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ gepubliceerd, ter ondersteuning van digitaal onderwijs en creatieve vaardigheden. Voor elk van deze uitnodigingen is 100 miljoen euro beschikbaar.

  • De uitnodiging voor digitaal onderwijs zal steun verlenen aan projecten in het schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs. Het doel is online- en afstandsonderwijs en gemengd onderwijs te verbeteren, inclusief steun voor leerkrachten en opleiders, en het waarborgen van de inclusieve aard van digitale leermogelijkheden.
  • De uitnodiging "partnerschappen voor creativiteit" zal projecten op het gebied van jongeren, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs steunen. Het doel is het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die creativiteit aanmoedigen en kwaliteit, innovatie en erkenning van jongerenwerk stimuleren.

Beide oproepen zullen bijdragen tot de koppeling tussen onderwijs, opleiding en jongerenorganisaties enerzijds, en de culturele en creatieve sector anderzijds.

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 29 oktober 2020. Wilt u als organisatie een voorstel indienen? Neem dan contact op met het nationaal agentschap voor Erasmus+ in uw land.

Meer informatie en toelichtingen bij de oproepen vindt u in de tweede rectificatie van de Erasmus+-programmagids.

Impactenquêtes van mei 2020

De Europese Commissie heeft twee enquêtes gehouden naar de standpunten van mobiliteitsdeelnemers en instellingen voor hoger onderwijs over de impact van de uitbraak van COVID-19 op het normale verloop van hun projecten en activiteiten.

Enquêteresultaten voor het initiatief "Europese Universiteiten" (in het Engels)

Enquêteresultaten voor onderwijsmobiliteit (in het Engels)

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de impact van de coronacrisis op de activiteiten van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps?

Individuele deelnemers

Studenten, leerkrachten, jongeren, jeugdwerkers, vrijwilligers enz... die moeilijkheden ondervinden, moeten contact opnemen met de instelling of organisatie in hun thuisland. Instellingen en organisaties moeten hun communicatiekanalen openhouden voor de deelnemers aan hun projecten, ook als hun gebouwen gesloten zijn.

Let op: het kan wat langer duren voordat uw vragen over financiële kwesties (terugbetaling, vergoedbare kosten, financieringsvoorwaarden enz.) worden beantwoord, omdat de toegang tot vele instellingen en organisaties is beperkt.

Meer vragen voor deelnemers

Begunstigde organisaties

Universiteiten, scholen, jongerenorganisaties enz. moeten contact opnemen met het agentschap dat hun project heeft gefinancierd.

  • Voor de meeste activiteiten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps is dit het nationaal agentschap in hun thuisland. De nationale agentschappen zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en het Verenigd Koninkrijk.
  • Voor gecentraliseerde activiteiten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps is dit het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Dit betreft bijvoorbeeld gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus, Jean Monnet, Europese universiteiten, kenniscentra voor beroepsopleiding, capaciteitsopbouw en Europese jongeren- of vrijwilligersteams in prioritaire gebieden.

Meer vragen voor organisaties

Andere projectpartners

Projectpartners die geen projectbegunstigden zijn (universiteiten, scholen, jongerenorganisaties enz.) moeten contact opnemen met de coördinator (projectbegunstigde) van hun project.

Zie ook

Factsheet: praktisch advies voor deelnemers

Bredere gevolgen

Coronamaatregelen van de Europese Commissie

Related news

Gepubliceerd op: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Gepubliceerd op: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Gepubliceerd op: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.