Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Konsekvensernen af coronavirusudbruddet

Denne side er for studerende, elever, frivillige og andre deltagere i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps. Her finder du information om, hvordan coronavirusudbruddet påvirker aktiviteterne, hvilke ændringer der sker, og hvilken hjælp du kan få.

Covid-19 har negative konsekvenser for igangværende og planlagte aktiviteter under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps.

Vores reaktion

Det er EU-Kommissionens højeste prioritet at beskytte alle deltagere i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps og samtidig respektere alle de restriktioner, der vedtages af de enkelte lande. Kommissionen arbejder på at hjælpe studerende, elever, frivillige og andre deltagere i programmerne med at håndtere de konsekvenser, det har for dem.

Vi vil fortsætte med at tilpasse vores reaktion på denne ekstraordinære situation, efterhånden som den udvikler sig. Derudover vil vi forklare og forenkle ansøgningsprocedurerne og reglerne, hvor det er nødvendigt, i samarbejde med de nationale Erasmus+-kontorer og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

To ekstra indkaldelser af forslag

Den 25. august 2020 blev der offentliggjort to ekstra indkaldelser af forslag under Erasmus+ for at støtte digital parathed på uddannelsesområdet og kreative færdigheder. Under hver indkaldelse stilles der 100 mio. euro til rådighed for at håndtere coronaviruspandemien.

  • Indkaldelsen af forslag til digital parathed på uddannelsesområdet vil støtte projekter inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Formålet er at fremme online- og fjernundervisning samt blandet læring — herunder ved at støtte lærere og undervisere og sikre, at de digitale læringsmuligheder er inklusive.
  • Indkaldelsen til "partnerskaber for kreativitet" skal støtte projekter inden for ungdom, skoleuddannelse og voksenuddannelse. Formålet er at udvikle færdigheder og kompetencer, som tilskynder til kreativitet og fremmer kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde.

Begge indkaldelser skal bidrage til at forbinde uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsorganisationer med organisationer i de kulturelle og kreative sektorer.

Fristen for at ansøge er den 29. oktober 2020. Interesserede organisationer kan kontakte det nationale kontor for Erasmus+ i deres land.

Yderligere oplysninger om indkaldelserne kan findes i den anden berigtigelse til programguide for Erasmus+ 2020.

Spørgeundersøgelser om konsekvenserne af covid-19

Europa-Kommissionen har gennemført to spørgeundersøgelser for at indsamle synspunkter fra deltagere i Erasmus+ og solidaritetskorpset og fra de videregående uddannelsesinstitutioners om, hvordan coronaudbruddet har påvirket deres igangværende projekter og aktiviteter.

Resultaterne af spørgeundersøgelsen om Europauniversiteternes coronaerfaringer (på engelsk)

Resultaterne af spørgeundersøgelsen om udlandsopholdsdeltagernes coronaerfaringer (på engelsk)

Spørgsmål og svar

Hvem skal jeg spørge om covid-19-pandemiens konsekvenser for aktiviteterne under Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps?

Individuelle deltagere

Studerende, lærere, unge, ungdomsarbejdere, frivillige osv., som oplever problemer, skal kontakte deres egen institution eller organisation. Institutioner og organisationer skal sørge for at holde kommunikationen åben med deltagerne i deres projekter, også selv om deres kontorer er lukket.

Vær opmærksom på, at svar på økonomiske spørgsmål (refusion, tilskudsberettigelse, betingelser for tilskud osv.) kan tage lidt længere tid, fordi adgangen til mange institutioner og organisationer er begrænset.

Flere spørgsmål fra deltagerne

Modtagerorganisationer

For at få hjælp skal universiteter, skoler, ungdomsorganisationer osv. kontakte det kontor, der har iværksat projektet, enten:

  • Det nationale kontor i deres hjemland, hvad angår de fleste aktiviteter under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps, eller Der er nationale kontorer i EU-landene samt Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkiet, Serbien og Storbritannien.
  • Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), hvad angår centraliserede aktiviteter under Erasmus+ det europæiske solidaritetskorps såsom de fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus, Jean Monnet, Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre, kapacitetsopbygning, Europas ungdom sammen og frivilliggrupper i højt prioriterede områder.

Flere spørgsmål fra organisationer

Andre projektpartnere

Projektpartnere, som ikke er projektstøttemodtagere (universiteter, skoler, ungdomsorganisationer osv.), skal kontakte projektkoordinatoren (projektstøttemodtageren).

Se også

Faktablad: praktisk vejledning til deltagerne

Konsekvenserne af coronavirusudbruddet i et bredere perspektiv

Information om Europa-Kommissionens reaktion på coronavirusudbruddet

Related news

Offentliggjort: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Offentliggjort: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Offentliggjort: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.