Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študentska Listina Erasmus

Namen programa Erasmus+ je podpirati izobraževalni, strokovni in osebni razvoj sodelujočih študentk in študentov ter diplomantk in diplomantov.

Slide

Namen programa Erasmus+ je podpirati izobraževalni, strokovni in osebni razvoj sodelujočih študentk in študentov ter diplomantk in diplomantov.

Namen je tudi spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje, raznolikost in pravičnost v vseh ukrepih programa. Program poleg tega prispeva k doseganju ciljev EU v zvezi z digitalno preobrazbo, trajnostnim razvojem in aktivnim državljanstvom.

Študentska listina Erasmus odraža navedene vrednote in prednostne naloge, njen namen pa je udeležence in udeleženke ustrezno seznaniti z njihovimi pravicami in obveznostmi ter zagotoviti uspešno izvedbo njihove mobilnosti.

Pred obdobjem mobilnosti

Vaše pravice

Upravičeni ste do napotkov o postopku prijave ter informacij o instituciji/organizaciji gostiteljici ter aktivnostih, ki so na voljo za obdobje mobilnosti v tujini.

Upravičeni ste do izplačila predhodnega financiranja

  • v 30 koledarskih dneh po tem, ko obe stranki podpišeta sporazum, ali
  • po prejemu potrdila o prihodu in najpozneje na datum začetka obdobja mobilnosti.

Če se odpravljate na študentsko mobilnost za študij, morate imeti možnost podpisa spletnega študijskega sporazuma s podrobnim opisom aktivnosti v tujini. Če je tako dogovorjeno z vašo institucijo, lahko spletni študijski sporazum podpišete prek mobilne aplikacije Erasmus+.

Upravičeni ste do informacij o postopkih avtomatičnega priznavanja in sistemu ocenjevanja, ki ga uporablja institucija gostiteljica.

Upravičeni ste do informacij o zavarovanju, iskanju nastanitve, pridobitvi vizuma (če je potreben) ter o ureditvah/podpori, ki so na voljo osebam s posebnimi potrebami.

Vaše obveznosti in dolžnosti

Podpisati morate sporazum o nepovratnih sredstvih z institucijo pošiljateljico ter študijski sporazum z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico, v katerem so podrobneje opisane aktivnosti v tujini in ki je podlaga za avtomatično priznavanje vašega obdobja mobilnosti v tujini (z navedbo kreditnih točk, ki naj bi jih pridobili, in upoštevanjem teh točk pri diplomi na domači instituciji).

Ko boste izbrani, morate opraviti brezplačno spletno oceno znanja jezika prek spletne jezikovne podpore (če je na voljo v glavnem jeziku poučevanja/dela v tujini), da ocenite svoje znanje jezika in dobite možnost dostopa do posebnih funkcij, ki ustrezajo vašim jezikovnim potrebam, da boste lahko čimbolj izkoristili svoje študijsko obdobje v tujini.

Potem ko pri svoji izobraževalni instituciji prejmete informacije in napotke o pridobitvi zavarovanja, morate zagotoviti, da ste zdravstveno zavarovani za bivanje v tujini. V primeru študentske mobilnosti za prakso morate skupaj z organizacijo gostiteljico zagotoviti, da sklenete tudi zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb in nezgodno zavarovanje.

Med obdobjem mobilnosti

Vaše pravice

Upravičeni ste do enake obravnave kot domači študenti in študentke oziroma zaposleni ter do nediskriminacije na podlagi starosti, narodnosti, rase, državljanstva, pripadnosti narodnostni manjšini, kulture, jezika, spola, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu, oskrbovalskih ali starševskih obveznosti, bolezni, zmožnosti ali invalidnosti, duševnega zdravja, zdravstvenega stanja, fizičnega videza, socialno-ekonomskega ozadja, vere ali verske pripadnosti oziroma nepripadnosti, politične pripadnosti ali prepričanj ali odsotnosti take pripadnosti ali prepričanj ali kakršnega koli drugega irelevantnega razlikovanja.

Upravičeni ste do akademske svobode v komuniciranju ali izmenjavi idej in dejstev ter vsem potencialnem raziskovalnem delu, ki ga morda izvedete med celotnim obdobjem mobilnosti.

Upravičeni ste do koriščenja mentorskih in študentskih mrež, če so na voljo v instituciji/organizaciji gostiteljici.

Upravičeni ste do izražanja lastnega mnenja in do obveščenosti o študentskih organizacijah na kampusu, sistemih upravljanja in zagotavljanja kakovosti institucije gostiteljice ter vseh zadevnih storitvah za podporo študentom (npr. študentske zveze in študentski predstavniki, varuhi študentovih pravic).

Tudi v tujini ste še naprej upravičeni do iste štipendije ali študentskega posojila iz države pošiljateljice.

Če ste udeleženec oziroma udeleženka z manj priložnostmi ali se odločite za potovanje z okolju prijaznimi prevoznimi sredstvi, ste upravičeni do dodatne finančne podpore v obliki dodatnih sredstev.
Med obdobjem mobilnosti se vam ne smejo zaračunati stroški šolnine, vpisa, izpitov ali dostopa do laboratorija in knjižnice.

Pravico imate, da v roku, ki ga določita institucija pošiljateljica in institucija gostiteljica, zaprosite za spremembo študijskega sporazuma. Pri instituciji pošiljateljici lahko oddate prošnjo za podaljšanje obdobja mobilnosti.

Vaše obveznosti in dolžnosti

Spoštovati morate pravila in predpise institucije/organizacije gostiteljice in države gostiteljice, med drugim tudi predpise o ravnanju, zdravju in varnosti.

Spoštovati morate kodeks ravnanja institucije gostiteljice s priznavanjem raznolikosti skupnosti in nediskriminacijo drugih na podlagi njihove starosti, narodnosti, rase, državljanstva, pripadnosti narodnostni manjšini, kulture, jezika, spola, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu, oskrbovalskih ali starševskih obveznosti, bolezni, zmožnosti ali invalidnosti, duševnega zdravja, zdravstvenega stanja, fizičnega videza, socialno-ekonomskega ozadja, vere ali verske pripadnosti oziroma nepripadnosti, politične pripadnosti ali prepričanj ali odsotnosti take pripadnosti ali prepričanj ali kakršnega koli drugega irelevantnega razlikovanja.

Do svoje lokalne in akademske skupnosti se morate vesti odgovorno in spoštljivo. Spoštljivo vedenje do drugih pomeni spoštovanje prava in tudi, da ne nadlegujete ali ustrahujete drugih.

S svojim vedenjem ne smete ogrožati lastnega zdravja in varnosti ali zdravja in varnosti drugih. Spoštovati morate zdravstvene in varnostne standarde svojih institucij/organizacij ter države gostiteljice.

Pri vseh izpitih ali drugih oblikah preverjanja znanja morate spoštovati načelo akademske integritete in si po najboljših močeh prizadevati za uspeh.

Priporočljivo je, da v celoti izkoristite vse priložnosti, ki jih glede študija nudi institucija/organizacija gostiteljica, ter svoj čas v tujini izrabite za aktivno udeležbo v lokalni družbi prek aktivnosti ali projektov za medkulturne izmenjave ali državljansko udejstvovanje.

Morda boste morali enako kot domači študentje in študentke plačati majhne pristojbine za stroške, na primer za zavarovanje, članstvo v študentskih zvezah in uporabo različnih študijskih gradiv in opreme.

Prošnjo za morebitno podaljšanje obdobja mobilnosti morate oddati vsaj mesec dni pred koncem prvotno načrtovanega obdobja.

Po oddaji prošnje morate skupaj z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico poskrbeti za potrditev sprememb študijskega sporazuma.

Po obdobju mobilnosti

Vaše pravice

Institucija pošiljateljica vam mora zagotoviti polno avtomatično akademsko priznavanje aktivnosti, ki ste jih v obdobju mobilnosti zadovoljivo opravili, kot je določeno v študijskem sporazumu.

Svetujemo vam, da izkoristite pravico in zaprosite za potrdilo Europass mobilnost, če ste pred kratkim diplomirali na terciarni instituciji s sedežem v državi programa.

Upravičeni ste, da od institucije gostiteljice prejmete prepis ocen, po možnosti v digitalni obliki, v petih tednih od objave vaših rezultatov, v katerem so navedene dosežene kreditne točke in ocene. Po prejemu prepisa ocen vam bo institucija pošiljateljica zagotovila popolne informacije o priznavanju vaših dosežkov.

Če ste vpisani na terciarno institucijo s sedežem v državi programa, imate pravico, da se vam priznani elementi vključijo v prilogo k diplomi. Pravico imate, da se vam priloga k diplomi, po možnosti v digitalni obliki, izda tudi v izvirni jezikovni različici.

Če opravljate prakso, vam mora organizacija/institucija gostiteljica zagotoviti potrdilo o praksi, po možnosti v digitalni obliki, na katerem so povzete in ocenjene opravljene naloge. Institucija pošiljateljica vam bo zagotovila tudi prepis ocen, če je tako določeno v študijskem sporazumu. Če praksa ni bila del učnega načrta, lahko zahtevate, da se vpiše v potrdilo Europass mobilnost, in če ste vpisani na terciarno institucijo s sedežem v državi članici bolonjskega procesa, je treba obdobje mobilnosti zabeležiti tudi v prilogi k diplomi.

Vaše obveznosti in dolžnosti

Izpolniti morate poročilo udeleženca, da instituciji pošiljateljici in instituciji gostiteljici, pristojni nacionalni agenciji Erasmus+ ter Evropski komisiji zagotovite povratne informacije o svojem obdobju mobilnosti Erasmus+.
Evropska komisija in nacionalne agencije Erasmus+ lahko nato na podlagi vaših izkušenj presodijo, kako izboljšati in obogatiti program Erasmus+ za prihodnje generacije.

Spodbujamo vas, da svojo izkušnjo mobilnosti delite s prijatelji, drugimi študenti, osebjem domače institucije, novinarji itd., da lahko tudi drugi spoznajo, kakšne izkušnje so mogoče, in jih izkoristijo.
Zato vas vabimo, da uporabite mobilno aplikacijo Erasmus+ in svoje nasvete delite s prihodnjimi študenti in študentkami.

Vabimo vas, da se v domačem okolju pridružite lokalnim in nacionalnim skupnostim alumnov ter  združenjem alumnov Erasmus+, študentskim organizacijam in projektom, ki spodbujajo program Erasmus+ in njegove vrednote ter podpirajo medsebojno razumevanje med ljudmi, kulturami in državami ter internacionalizacijo.

Med celotnim obdobjem mobilnosti

Vaše pravice

Upravičeni ste do enakega in pravičnega dostopa in možnosti v okviru programa Erasmus+ ter do pravičnih, vključujočih in preglednih postopkov v vseh fazah mobilnosti.

Če naletite na težavo ali menite, da vaše pravice niso spoštovane, se lahko najprej obrnete na institucijo/organizacijo pošiljateljico ali gostiteljico in z njima poiščete rešitev. Glede na naravo težave se morate obrniti na pristojno osebo in ji težavo jasno predstaviti. Imena in kontaktni podatki morajo biti navedeni v študijskem sporazumu. Po potrebi postopajte po formalnih pritožbenih postopkih, vzpostavljenih pri instituciji/organizaciji pošiljateljici ali gostiteljici. Če vaša institucija/organizacija pošiljateljica ali gostiteljica ne izpolni obveznosti iz listine Erasmus za terciarno izobraževanje ali vašega sporazuma o nepovratnih sredstvih, se lahko obrnete na pristojno nacionalno agencijo Erasmus+.

Pomagajo vam lahko tudi študentske zveze in študentski predstavniki, tako v instituciji pošiljateljici kot v instituciji gostiteljici. Institucija pošiljateljica in institucija gostiteljica vas lahko napotita na lokalne študentske zveze in predstavnike.

Vaše obveznosti in dolžnosti

Da bi vas podprli v vseh fazah mobilnosti, vas vabimo, da prenesete mobilno aplikacijo Erasmus+, ki je vaša prva vstopna točka do zadevnih storitev, nasvetov in priložnosti za obdobje mobilnosti v tujini.

Priporočamo vam tudi, da uporabite spletno jezikovno podporo, namenjeno udeležencem in udeleženkam programa Erasmus+, da dobite dostop do posebnih učnih funkcij, ki vam bodo pomagale osvojiti jezike, ki jih želite uporabljati v vsakdanjem življenju ali pri aktivnostih mobilnosti.

Spodbujamo vas, da se zavedate vpliva svoje mobilnosti na okolje in sprejmete na primer ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa svojih potovanj.

Pri svoji instituciji/organizaciji pošiljateljici in gostiteljici prejmete več informacij o možnostih okolju prijaznejše izkušnje Erasmus+.

Kakšne so posledice neupoštevanja te listine?

Vaša institucija pošiljateljica in/ali institucija gostiteljica se lahko odločita prekiniti vaše obdobje mobilnosti v tujini.