Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Χαρτης Φοιτητων Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει στόχο να στηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των φοιτητών και των αποφοίτων που συμμετέχουν σ᾽ αυτό.

Slide

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει στόχο να στηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των φοιτητών και των αποφοίτων που συμμετέχουν σ᾽ αυτό. Επιδιώκει επίσης να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση, την ένταξη, την πολυμορφία και τη δικαιοσύνη σε όλες τις δράσεις του.

Τέλος, το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Ο Χάρτης Φοιτητών Erasmus αντανακλά τις παραπάνω αξίες και προτεραιότητες, έχοντας ως στόχο να ενημερώσει επαρκώς τους συμμετέχοντες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση της δραστηριότητας κινητικότητάς τους.

Πριν από την περίοδο κινητικότητας

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες για το ίδρυμα ή τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και για τις δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες για την εν λόγω περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε προχρηματοδότηση

  • εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας και από τα δύο μέρη ή
  • μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης άφιξης, και το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας.

Εάν συμμετέχετε σε κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να υπογράψετε ψηφιακή διαδικτυακή συμφωνία μάθησης, στην οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Εάν συμφωνήσετε με το ίδρυμά σας, μπορείτε να υπογράψετε τη διαδικτυακή συμφωνία μάθησης μέσω της εφαρμογής Erasmus+ για κινητά τηλέφωνα.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αυτόματης αναγνώρισης και το σύστημα βαθμολόγησης που εφαρμόζει το ίδρυμα υποδοχής.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πώς να αποκτήσετε ασφαλιστική κάλυψη, να βρείτε στέγη και να εξασφαλίσετε την έκδοση θεώρησης (εφόσον απαιτείται), καθώς και για τις διευκολύνσεις και τη στήριξη που διατίθενται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας

Πρέπει να υπογράψετε συμφωνία επιχορήγησης με το ίδρυμα αποστολής και συμφωνία μάθησης με το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής, στην οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη βάση για να διασφαλιστεί η αυτόματη αναγνώριση της περιόδου κινητικότητάς σας στο εξωτερικό (καθώς αναγράφει τις ακαδημαϊκές μονάδες που πρόκειται να συγκεντρώσετε, οι οποίες θα υπολογιστούν για τον τίτλο σπουδών σας στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεστε).

Αφότου επιλεγείτε, πρέπει να υποβληθείτε δωρεάν σε ηλεκτρονική αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων σας μέσω της διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (εφόσον αυτή διατίθεται στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας στο εξωτερικό), προκειμένου να αξιολογήσετε το επίπεδό σας και να έχετε την ευκαιρία να προσπελάσετε ειδικές λειτουργίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών, ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την περίοδο μάθησης στο εξωτερικό.

Μόλις λάβετε τις πληροφορίες και τις οδηγίες σχετικά με το πώς να αποκτήσετε ασφαλιστική κάλυψη από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο έχετε εγγραφεί, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την ασφάλιση υγείας σας κατά την παραμονή σας στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να μεριμνήσετε, μαζί με τον οργανισμό υποδοχής για την πρακτική άσκηση, για την ασφαλιστική σας κάλυψη αστικής ευθύνης και ατυχήματος.

Κατά την περίοδο κινητικότητας

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ίση μεταχείριση με τους φοιτητές/εργαζομένους της χώρας όπου βρίσκεστε και να μη δέχεστε διακρίσεις λόγω ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, εθνικότητας, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, πολιτισμού, γλώσσας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, ευθυνών φροντίδας ή γονικών ευθυνών, ασθένειας, ικανοτήτων ή αναπηρίας, ψυχικής υγείας, ιατρικής πάθησης, εξωτερικής εμφάνισης, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων ή έλλειψης αυτών, πολιτικών πεποιθήσεων ή απόψεων ή έλλειψης αυτών, ή οποιασδήποτε άλλης άσχετης διάκρισης.

Έχετε δικαίωμα να απολαμβάνετε ακαδημαϊκή ελευθερία κατά τη διάδοση ή την ανταλλαγή ιδεών και πραγματικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε ενδεχόμενη έρευνα που θα πραγματοποιήσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Έχετε δικαίωμα να επωφελείστε από δίκτυα καθοδηγητών και «φίλων», εφόσον υπάρχουν στο ίδρυμα ή στον οργανισμό υποδοχής.

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τις φοιτητικές οργανώσεις που δρουν στον χώρο του ιδρύματος υποδοχής, τα συστήματα διακυβέρνησης και διασφάλισης της ποιότητας του εν λόγω ιδρύματος, καθώς και τυχόν σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών (π.χ. φοιτητικές ενώσεις και εκπρόσωποι φοιτητών, διαμεσολαβητές), και έχετε δικαίωμα να ακούγεστε στις εν λόγω οργανώσεις, συστήματα και υπηρεσίες.

Έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ίδιες φοιτητικές υποτροφίες ή φοιτητικά δάνεια από τη χώρα αποστολής σας, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πρόσθετη οικονομική στήριξη, με τη μορφή συμπληρωματικών ενισχύσεων, εάν είστε συμμετέχων με λιγότερες ευκαιρίες ή αν επιλέξετε να ταξιδέψετε με μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον.

Δεν πρέπει να χρεώνεστε δίδακτρα, τέλη εγγραφής, εξέταστρα ή επιβαρύνσεις για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγές στη συμφωνία μάθησης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στο ίδρυμα αποστολής για παράταση της περιόδου κινητικότητας.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας

Πρέπει να τηρείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς του ιδρύματος/οργανισμού υποδοχής και της χώρας υποδοχής,  μεταξύ άλλων, για θέματα συμπεριφοράς, υγείας και ασφάλειας.

Πρέπει να τηρείτε τον κώδικα δεοντολογίας του ιδρύματος υποδοχής, το οποίο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αναγνωρίζετε την πολυμορφία της κοινότητας και να μην κάνετε διακρίσεις λόγω ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, εθνικότητας, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, πολιτισμού, γλώσσας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, ευθυνών φροντίδας ή γονικών ευθυνών, ασθένειας, ικανοτήτων ή αναπηρίας, ψυχικής υγείας, ιατρικής πάθησης, εξωτερικής εμφάνισης, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων ή έλλειψης αυτών, πολιτικών πεποιθήσεων ή απόψεων ή έλλειψης αυτών, ή οποιασδήποτε άλλης άσχετης διάκρισης.

Πρέπει να συμπεριφέρεστε υπεύθυνα και με σεβασμό προς την τοπική και ακαδημαϊκή σας κοινότητα. Συμπεριφέρομαι με σεβασμό προς τους άλλους σημαίνει ότι τηρώ τον νόμο και, μεταξύ άλλων, ότι δεν παρενοχλώ ούτε εκφοβίζω άλλα άτομα.

Η συμπεριφορά σας δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά σας ή την υγεία και την ασφάλεια άλλων ατόμων. Πρέπει να τηρείτε τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των ιδρυμάτων/οργανισμών σας και της χώρας υποδοχής.

Πρέπει να τηρείτε την αρχή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και να προσπαθείτε να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις σχετικές εξετάσεις ή άλλες μορφές αξιολόγησης.

Σας παροτρύνουμε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στο ίδρυμα ή τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη του χρόνου σας στο εξωτερικό συμμετέχοντας ενεργά στην τοπική κοινωνία μέσα από δραστηριότητες ή προγράμματα διαπολιτισμικών επαφών ή συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Ενδέχεται να επωμισθείτε μικρή οικονομική επιβάρυνση (όπως και για τους φοιτητές της χώρας υποδοχής) για δαπάνες όπως η ασφάλιση, η εγγραφή σε φοιτητικές οργανώσεις ή η χρήση σχετικού με τις σπουδές υλικού και εξοπλισμού.

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για πιθανή παράταση της περιόδου κινητικότητας τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη λήξη της αρχικά προγραμματισμένης περιόδου.

Μαζί με τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές στη συμφωνία μάθησης έχουν επικυρωθεί μετά την υποβολή της αίτησης.

Μετά την περίοδο κινητικότητας

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε αυτόματα πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ίδρυμα αποστολής για τις δραστηριότητες που ολοκληρώσατε ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, βάσει της συμφωνίας μάθησης.

Έχετε δικαίωμα (και σας παροτρύνουμε) να ζητήσετε το έγγραφο κινητικότητας Europass, εάν έχετε αποφοιτήσει πρόσφατα από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, ει δυνατόν σε ψηφιακή μορφή, από το ίδρυμα υποδοχής εντός πέντε εβδομάδων μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σας, όπου θα αναγράφονται οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκεντρώσατε και οι βαθμοί που λάβατε. Μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, το ίδρυμα αποστολής θα σας παράσχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επιτευγμάτων σας.

Εάν φοιτείτε σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος, έχετε δικαίωμα να συμπεριλάβετε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά στοιχεία στο παράρτημα διπλώματος. Έχετε δικαίωμα να λάβετε το παράρτημα διπλώματος, ει δυνατόν, σε ψηφιακή μορφή, καθώς και στην πρωτότυπη γλωσσική του έκδοση.
Όταν κάνετε πρακτική άσκηση, έχετε δικαίωμα να λάβετε πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης, ει δυνατόν, σε ψηφιακή μορφή, από τον οργανισμό ή το ίδρυμα υποδοχής, στο οποίο συνοψίζονται τα καθήκοντα που εκτελέσατε και παρέχεται αξιολόγηση. Το ίδρυμα αποστολής θα σας δώσει επίσης πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, εάν αυτό ορίζεται στη συμφωνία μάθησης. Εάν η πρακτική άσκηση δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών, μπορείτε να ζητήσετε να καταγραφεί στο έγγραφο κινητικότητας Europass και, εάν φοιτείτε σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται σε χώρα μέλος της διαδικασίας της Μπολόνια, η περίοδος κινητικότητας θα πρέπει να καταγραφεί και στο παράρτημα διπλώματος σας.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας

Πρέπει να συμπληρώσετε την έκθεση συμμετέχοντος ώστε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για την περίοδο κινητικότητας Erasmus+ στο ίδρυμα αποστολής και στο ίδρυμα υποδοχής, στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό Erasmus+ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση τις εμπειρίες σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ μπορούν στη συνέχεια να αξιολογήσουν πώς να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα Erasmus+ για τις μελλοντικές γενιές.
Σας παροτρύνουμε να μοιραστείτε την εμπειρία σας από την περίοδο κινητικότητας με τους φίλους σας, τους συμφοιτητές σας, το προσωπικό του ιδρύματός σας, με δημοσιογράφους κ.λπ. ώστε και άλλοι άνθρωποι να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από την εμπειρία αυτή.

Για τον σκοπό αυτό, σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Erasmus+ για κινητά τηλέφωνα και να μοιραστείτε τις συμβουλές σας με μελλοντικούς φοιτητές.

Σας παροτρύνουμε να εγγραφείτε σε τοπικές και εθνικές κοινότητες αποφοίτων και σεενώσεις αποφοίτων του Erasmus+, σε φοιτητικές οργανώσεις και σε προγράμματα που προωθούν το Erasmus+ και τις αξίες του, καθώς και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών, των πολιτισμών και των χωρών και την εγχώρια διεθνοποίηση.

Καθ᾽ όλη την περίοδο κινητικότητας

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα για δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση και ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και για δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της κινητικότητάς σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά, μπορείτε πρώτα να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα/τον οργανισμό αποστολής ή υποδοχής και να αναζητήσετε λύση μαζί τους. Θα πρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια το πρόβλημα και να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο πρόσωπο, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του προσώπου θα πρέπει να αναφέρονται στη συμφωνία μάθησης. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις επίσημες διαδικασίες προσφυγής που ισχύουν στο ίδρυμα/στον οργανισμό αποστολής ή υποδοχής. Αν το ίδρυμα/ο οργανισμός αποστολής ή υποδοχής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον πανεπιστημιακό χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στη συμφωνία επιχορήγησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό Erasmus+.

Οι φοιτητικές ενώσεις και οι εκπρόσωποι των φοιτητών, τόσο στο ίδρυμα αποστολής όσο και στο ίδρυμα υποδοχής, μπορούν να σας βοηθήσουν. Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής μπορούν να σας υποδείξουν πού μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών φοιτητικών ενώσεων και εκπροσώπων φοιτητών.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας

Για υποστήριξη σε κάθε στάδιο της κινητικότητάς σας, σας παροτρύνουμε να τηλεφορτώσετε την εφαρμογή Erasmus+ για κινητά τηλέφωνα, η οποία αποτελεί το πρώτο σας σημείο εισόδου στις σχετικές υπηρεσίες, συμβουλές και ευκαιρίες για την περίοδο κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.

Σας καλούμε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη που έχει σχεδιαστεί για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να έχετε πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε άριστα τις γλώσσες που επιθυμείτε να ομιλείτε στην καθημερινή σας ζωή ή στις δραστηριότητες κινητικότητας.

Σας παροτρύνουμε να λάβετε υπόψη σας τον αντίκτυπο της κινητικότητάς σας στο περιβάλλον, λαμβάνοντας π.χ. μέτρα που θα μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των μετακινήσεών σας.

Επικοινωνήστε με τα ιδρύματα/τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής για να μάθετε τι επιλογές έχετε στη διάθεσή σας για να κάνετε την εμπειρία σας Erasmus+ πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Τι γίνεται εάν δεν τηρήσετε αυτόν τον Χάρτη;

Το ίδρυμα αποστολής και/ή υποδοχής μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει την περίοδο κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.