Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Carta Studentului Erasmus

Programul Erasmus+ urmărește să sprijine dezvoltarea educațională, profesională și personală a studenților și absolvenților participanți.

Slide

Programul Erasmus+ urmărește să sprijine dezvoltarea educațională, profesională și personală a studenților și absolvenților participanți.

El urmărește, de asemenea, să promoveze, în toate acțiunile sale, egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. De asemenea, programul contribuie la realizarea obiectivelor UE legate de transformarea digitală, dezvoltarea durabilă și cetățenia activă.

Carta studentului Erasmus reflectă valorile și prioritățile menționate mai sus, având rolul de a informa participanții în mod adecvat cu privire la drepturile și obligațiile lor și de a asigura punerea în aplicare cu succes a mobilității lor.

Accesați o versiune a cartei care poate fi tipărită

Descărcați carta în format pdf (în toate limbile UE, precum și în islandeză, macedoneană, norvegiană, sârbă și turcă)

Descărcați carta de pe site-ul Oficiului pentru Publicații  

Drepturile dumneavoastră; obligațiile și îndatoririle dumneavoastră

Înainte de perioada de mobilitate

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să primiți consiliere cu privire la procesul de depunere a cererilor și informații privind instituția/organizația-gazdă, precum și cu privire la activitățile disponibile pentru perioada de mobilitate în străinătate.

Aveți dreptul să primiți o plată de prefinanțare

  • în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acordului de către ambele părți sau
  • la primirea confirmării de sosire și nu mai târziu de data de începere a perioadei de mobilitate.

Dacă participați la activități de mobilitate pentru studenți în vederea studiilor, ar trebui să puteți semna un contract de studii online digital care să stabilească detaliile activităților din străinătate. Dacă instituția dumneavoastră este de acord, puteți semna contractul de studii online prin intermediul aplicației mobile Erasmus+.

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la procedurile de recunoaștere automată și la sistemul de notare utilizat de instituția-gazdă.

Aveți dreptul de a primi informații privind obținerea unei asigurări, găsirea unei locuințe, obținerea vizei (dacă este necesar) și facilitățile/asistența disponibile pentru persoanele cu nevoi speciale.

Obligațiile și îndatoririle dumneavoastră

Trebuie să semnați un acord de grant cu instituția de origine și un contract de studii cu instituția de origine și instituția-gazdă, care să stabilească detaliile activităților din străinătate, ceea ce reprezintă baza pentru asigurarea recunoașterii automate a perioadei de mobilitate în străinătate (prin precizarea creditelor pe care trebuie să le obțineți și prin contabilizarea acestora în vederea obținerii diplomei din țara dumneavoastră de origine).

După ce ați fost selectat, trebuie să participați gratuit la o evaluare lingvistică online prin intermediul instrumentului de sprijin lingvistic online (cu condiția ca acesta să fie disponibil în limba principală de predare/muncă în străinătate), astfel încât să vă evaluați nivelul și să aveți posibilitatea de a accesa caracteristici specifice care să corespundă nevoilor dumneavoastră de învățare a limbii străine, pentru a beneficia la maximum de perioada de studii în străinătate.

După primirea informațiilor și a îndrumărilor privind obținerea unei asigurări, din partea instituției de învățământ superior din țara dumneavoastră, trebuie să vă asigurați că aveți asigurare de sănătate pentru sejurul în străinătate. În cazul mobilității studenților pentru stagii, trebuie să vă asigurați, împreună cu gazda stagiului, că încheiați și o asigurare de răspundere civilă și de accident.

În timpul perioadei de mobilitate

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să primiți același tratament ca studenții/angajații din țara de origine și să nu fiți discriminat(ă) pe motive de vârstă, origine etnică, rasă, naționalitate, apartenență la o minoritate națională, cultură, limbă, sex, orientare sexuală, stare civilă, responsabilități de îngrijire sau responsabilități parentale, boală, abilități sau handicap, starea de sănătate mintală, starea de sănătate, aspectul fizic, originea socioeconomică, religia sau afilierea religioasă sau lipsa acesteia, afiliere politică sau opinii politice sau lipsa acestora sau orice altă diferențiere irelevantă.

Aveți dreptul la libertate academică în ceea ce privește comunicarea sau schimbul de idei și de fapte, precum și în ceea ce privește orice posibilă cercetare pe care ați putea să o efectuați pe parcursul perioadei de mobilitate.

Aveți dreptul să beneficiați de rețelele de mentori și de colegi, în cazul în care acestea sunt disponibile în instituția/organizația-gazdă.

Aveți dreptul de a fi ascultat(ă) și informat(ă) cu privire la organizațiile studențești din campusuri, la sistemele de guvernanță și de asigurare a calității ale instituției-gazdă, precum și cu privire la orice servicii relevante de sprijin pentru studenți (de exemplu, sindicate studențești și reprezentanți ai studenților, mediatori).

Aveți dreptul să primiți în continuare aceleași burse de studii sau împrumuturi din partea țării de origine în timpul perioadei petrecute în străinătate.

Aveți dreptul la sprijin financiar suplimentar, sub formă de finanțare suplimentară, dacă sunteți un participant cu mai puține oportunități sau dacă alegeți să călătoriți cu mijloace de transport ecologice.

Nu trebuie să vi se perceapă taxe pentru studii, înscriere, examene sau pentru accesul la laboratoare și biblioteci în timpul perioadei de mobilitate.

Aveți dreptul de a solicita modificări ale contractului de studii în termenul stabilit de instituția de origine și de instituția-gazdă. Aveți dreptul de a transmite instituției de origine o cerere de prelungire a perioadei de mobilitate.

Obligațiile și îndatoririle dumneavoastră

Trebuie să respectați normele și reglementările instituției/organizației-gazdă și ale țării-gazdă, inclusiv, printre altele, normele privind conduita, sănătatea și siguranța.

Trebuie să respectați codul de conduită al instituției-gazdă, prin recunoașterea diversității comunității și nediscriminarea celorlalți pe motive de vârstă, origine etnică, rasă, naționalitate, apartenență la o minoritate națională, cultură, limbă, sex, orientare sexuală, stare civilă, responsabilități de îngrijire sau responsabilități parentale, boală, abilități sau handicap, starea de sănătate mintală, starea de sănătate, aspectul fizic, originea socioeconomică, religia sau afilierea religioasă sau lipsa acesteia, afilierea politică sau opiniile politice sau lipsa acestora sau orice altă diferențiere irelevantă.

Trebuie să acționați responsabil și respectuos față de comunitatea dumneavoastră locală și academică. Un comportament respectuos față de ceilalți implică respectarea legii și, printre altele, că nu îi hărțuiți sau agresați pe ceilalți.

Trebuie să dați dovadă de un comportament care să nu prezinte niciun risc pentru sănătatea sau siguranța dumneavoastră sau a celorlalți. Trebuie să respectați standardele de sănătate și de siguranță ale instituțiilor/organizațiilor dumneavoastră și ale țării-gazdă.

Trebuie să respectați principiul integrității academice și să depuneți eforturi pentru a obține rezultate cât mai bune la toate examenele relevante sau în urma altor forme de evaluare.

Vă încurajăm să profitați pe deplin de toate oportunitățile de învățare disponibile în cadrul instituției/organizației-gazdă, precum și să valorificați la maximum beneficiile șederii în străinătate, participând activ la viața socială locală prin intermediul unor activități/proiecte interculturale sau de implicare civică.

Vi se poate percepe o taxă mică (pe aceleași criterii ca cele aplicate studenților locali) pentru cheltuielile de asigurare, înscriere în sindicate ale studenților și utilizarea de diverse materiale și echipamente legate de studii. Trebuie să depuneți orice cerere de prelungire a duratei perioadei de mobilitate cu cel puțin o lună înainte de încheierea perioadei planificate inițial.

Împreună cu instituția de origine și cu instituția-gazdă, trebuie să vă asigurați că modificările aduse contractului de studii sunt validate după depunerea cererii.

După perioada de mobilitate

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a beneficia în mod automat de recunoaștere academică deplină de către instituția de origine a activităților încheiate în mod satisfăcător pe parcursul perioadei de mobilitate, în conformitate cu contractul de studii.

Aveți dreptul și sunteți încurajat(ă) să solicitați documentul de mobilitate Europass dacă sunteți absolvent recent al unei instituții de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Aveți dreptul să primiți o foaie matricolă, dacă este posibil în format digital, din partea instituției-gazdă, în termen de cinci săptămâni de la publicarea rezultatelor dumneavoastră, care să indice creditele și notele obținute. După primirea foii matricole, instituția de origine vă va oferi informații complete cu privire la recunoașterea rezultatelor dumneavoastră.

Dacă v-ați înscris la o instituție de învățământ superior situată într-o țară participantă la program, aveți dreptul să includeți componentele recunoscute în suplimentul la diplomă. Aveți dreptul de a primi suplimentul la diplomă, dacă este posibil, în format digital, inclusiv în versiunea sa lingvistică originală.

Atunci când efectuați un stagiu, aveți dreptul să primiți un certificat de stagiu, dacă este posibil, în format digital, din partea organizației/instituției-gazdă, care să prezinte pe scurt sarcinile îndeplinite și să prezinte o evaluare. Instituția de origine vă va furniza, de asemenea, o foaie matricolă, în cazul în care acest lucru este specificat în contractul de studii. Dacă stagiul nu a fost inclus în programa de învățământ, puteți solicita ca acesta să fie înregistrat în documentul de mobilitate Europass și, dacă v-ați înscris la o instituție de învățământ superior situată într-o țară membră a Procesului de la Bologna, perioada de mobilitate ar trebui să fie înregistrată suplimentar în suplimentul la diplomă.

Obligațiile și îndatoririle dumneavoastră

Trebuie să completați un raport al participantului pentru a oferi feedback cu privire la perioada dumneavoastră de mobilitate Erasmus+ instituției de origine și instituției-gazdă, agenției naționale Erasmus+ relevante și Comisiei Europene.

Pe baza experienței dumneavoastră, Comisia Europeană și agențiile naționale Erasmus+ pot evalua modalitățile de îmbunătățire și de îmbogățire a programului Erasmus+ pentru generațiile viitoare. Vă încurajăm să împărtășiți experiența dumneavoastră de mobilitate cu prietenii, colegii studenți, personalul instituției de origine, jurnaliști etc. pentru a permite și altor persoane să cunoască și să beneficieze de această experiență.

În acest scop, vă încurajăm să utilizați aplicația mobilă Erasmus+ și să transmiteți sugestiile dumneavoastră viitorilor studenți.

Vă încurajăm să vă alăturați comunităților locale și naționale de absolvenți și asociațiilor de absolvenți Erasmus+, organizațiilor studențești și proiectelor care promovează Erasmus+ și valorile sale, precum și înțelegerea reciprocă între oameni, culturi și țări și internaționalizarea acasă.

Pe parcursul perioadei de mobilitate

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul la acces și oportunități egale și echitabile în cadrul programului Erasmus+, precum și la proceduri corecte, incluzive și transparente în toate etapele mobilității dumneavoastră.

În cazul în care vă confruntați cu o problemă sau considerați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate, puteți contacta mai întâi instituția/organizația de origine sau instituția/organizația-gazdă și puteți căuta o soluție împreună cu acestea. Trebuie să identificați în mod clar problema și să contactați persoana responsabilă relevantă, în funcție de natura problemei. Numele și datele de contact ale acestora trebuie menționate în contractul de studii. Dacă este necesar, trebuie să faceți apel la căile de atac oficiale stabilite în cadrul instituției/organizației de origine sau gazdă. Dacă instituția/organizația de origine sau instituția/organizația-gazdă nu își îndeplinește obligațiile menționate în Carta Erasmus pentru învățământul superior sau în acordul de grant, puteți contacta agenția națională Erasmus+ relevantă.

Sindicatele studențești și reprezentanții studenților, atât din cadrul instituției de origine, cât și din cadrul instituției-gazdă, vă pot ajuta. Instituția de origine și instituția-gazdă vă pot indica unde puteți găsi datele de contact ale sindicatelor studențești și ale reprezentanților locali ai studenților.

Obligațiile și îndatoririle dumneavoastră

Pentru a vă sprijini în fiecare etapă a mobilității dumneavoastră, vă încurajăm să descărcați aplicația mobilă Erasmus+, care reprezintă primul punct de acces pentru a beneficia de serviciile relevante, sfaturi și oportunități pentru perioada de mobilitate în străinătate.

De asemenea, vă invităm să utilizați instrumentul de sprijin lingvistic online conceput pentru participanții la programul Erasmus+, pentru a obține acces la caracteristici specifice învățării limbilor străine care vă vor ajuta să stăpâniți limbile pe care doriți să le vorbiți în viața dumneavoastră de zi cu zi sau în activitățile de mobilitate. Vă încurajăm să acordați atenție impactului mobilității dumneavoastră asupra mediului, de exemplu prin luarea de măsuri care ar putea reduce amprenta de carbon a călătoriilor dumneavoastră.

Vă rugăm să luați legătura cu instituția/organizația de origine și cu instituția/organizația-gazdă cu privire la opțiunile pe care le aveți la dispoziție pentru ca experiența dumneavoastră Erasmus+ să devină mai ecologică.

Ce se întâmplă dacă nu respectați această cartă?

Instituția de origine și/sau instituția-gazdă pot decide să pună capăt perioadei de mobilitate pe care o petreceți în străinătate.