Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sodelovalna partnerstva

O priložnosti

Sodelovalna partnerstva so namenjena vzpostavljanju in razvoju evropskih omrežij na področju športa. Njihov namen je pomagati športnim organizacijam

 • izboljšati kakovost dela, dejavnosti in praks sodelujočih organizacij in institucij
 • krepiti zmogljivost organizacij za transnacionalno in medsektorsko delo
 • izpolnjevati skupne potrebe na področju športa
 • omogočati preoblikovanje in spremembe (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni)

Ta priložnost lahko vključuje dejavnosti, kot so

 • mreženje ključnih deležnikov
 • razvoj, opredelitev, spodbujanje in izmenjava najboljših praks
 • priprava, razvoj in izvajanje modulov in orodij na področju izobraževanja ter usposabljanja
 • izboljšanje znanj in spretnosti multiplikatorjev
 • razvoj spremljanja in primerjalna analiza kazalnikov
 • ozaveščanje o dodani vrednosti športa in telesne dejavnosti
 • spodbujanje sinergij med področjem športa in področji zdravja, izobraževanja, usposabljanja in mladine
 • izboljšanje strokovnega znanja v športu
 • organizacija konferenc, seminarjev, dogodkov in sestankov

Rezultati bi morali biti ponovno uporabni, prenosljivi, nadgradljivi in po možnosti zajemati več disciplin. Pričakuje se, da bodo projekti delili svoje rezultate od lokalne do nadnacionalne ravni.

Kdo se lahko prijavi?

Sodelovalno partnerstvo vključuje najmanj 3 različne organizacije iz 3 različnih držav programa.

Prijavitelji

Vsaka sodelujoča organizacija s sedežem v državi programa se lahko prijavi za sodelovalno partnerstvo. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Drugi udeleženci

Sodeluje lahko katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v državi programa ali kateri koli partnerski državi sveta.

Organizacije s sedežem v državi programa lahko sodelujejo kot koordinatorke projekta ali kot partnerske organizacije.

Organizacije v partnerskih državah ne morejo sodelovati kot koordinatorji projektov, lahko pa so del projekta (posebni pogoji so v Vodniku za prijavitelje).

Vrste organizacij

Ne glede na področje, na katero vpliva projekt, so sodelovalna partnerstva odprta za vse vrste organizacij, ki delujejo na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine, športa ali drugih socialno-ekonomskih sektorjev. Sodelujejo lahko tudi organizacije, ki izvajajo dejavnosti na drugih področjih (npr. lokalni, regionalni in nacionalni organi, centri za priznavanje in potrjevanje, gospodarske zbornice, trgovinske organizacije, centri za usmerjanje, kulturne in športne organizacije).

Glede na prednostno nalogo in cilje projekta bi moral biti v sodelovalna partnerstva vključen najbolj ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da bi lahko ta imela koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in posebnega strokovnega znanja ter dosegla pomembne in visokokakovostne rezultate projekta.

Prijavni postopek

Organizacije, ki se želijo prijaviti, morajo to storiti prek portala EU za financiranje in razpise.

Vsako leto se izvede en razpis za zbiranje predlogov. V letu 2021 je rok za pošiljanje projektov 17. junij 2021 (ob 17.00 po srednjeevropskem času).

Povezana področja politike

Sodelovalna partnerstva so povezana s splošnimi prednostnimi nalogami programa Erasmus+ in štirimi prednostnimi nalogami, specifičnimi za šport.

Horizontalne prednostne naloge v programu Erasmus+

 • vključevanje in raznolikost v športu
 • okolje in boj proti podnebnim spremembam
 • obravnavanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti
 • skupne vrednote, državljanska udeležba in sodelovanje

prednostne naloge, specifične za šport

 • spodbujanje udeležbe v športu in telesnih dejavnostih
 • spodbujanje integritete in vrednot v športu
 • spodbujanje izobraževanja v športu in prek njega
 • preprečevanje nasilja, rasizma, diskriminacije in nestrpnosti v športu ter boj proti nasilni radikalizaciji

V širšem smislu so sodelovalna partnerstva zasnovana tako, da so v skladu z delovnim načrtom EU za šport za obdobje 2021–2024 (glej EUR-Lex).

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je glavni vir informacij o sodelovalnih partnerstvih. Vsebuje vse informacije o prednostnih nalogah, merilih za dodelitev, pravilih financiranja in druge.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Zaprto

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Zaprto

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).