Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Manjša partnerstva

O priložnosti

Cilj manjših partnerstev je doseči lokalne organizacije ali organizacije z manj izkušnjami v okviru programa Erasmus+. Namenjena so širjenju dostopa do programa za manjše akterje in posameznike, ki jih je na področjih šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa sicer težko doseči. To dosegajo z

  • nižjimi zneski nepovratnih sredstev, dodeljenimi organizacijam
  • krajšim trajanjem
  • poenostavljenimi upravnimi zahtevami
  • manjšimi vstopnimi ovirami
  • prožnimi oblikami – združevanjem nadnacionalnih in nacionalnih dejavnosti – da bi manjšim organizacijam omogočili, da dosežejo ljudi z manj priložnostmi

Manjša partnerstva lahko prispevajo k ustvarjanju in razvoju nadnacionalnih omrežij ter povezovanju lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih politik. Podpirajo tudi aktivno evropsko državljanstvo in prinašajo evropsko razsežnost na lokalno raven.

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka sodelujoča organizacija s sedežem v državi programa se lahko prijavi za manjše partnerstvo. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt. V partnerstvu lahko sodeluje katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v državi programa (glej „Upravičene države‟).

Ne glede na področje, na katero vpliva projekt, so manjša partnerstva odprta za vse vrste organizacij, ki delujejo na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine, športa ali drugih socialno-ekonomskih sektorjev. Sodelujejo lahko tudi organizacije, ki izvajajo dejavnosti na drugih področjih (npr. lokalni, regionalni in nacionalni organi, centri za priznavanje in potrjevanje, gospodarske zbornice, trgovinske organizacije, centri za usmerjanje, kulturne in športne organizacije).

Glede na prednostno nalogo in cilje projekta bi moral biti v manjša partnerstva vključen najbolj ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da bi ta lahko imela koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in posebnega strokovnega znanja.

Prijavni postopek

Organizacije, ki se želijo prijaviti, morajo to storiti prek portala EU za financiranje in razpise.

V leto 2021 se izvede en razpis za zbiranje predlogov. Rok za oddajo vloge za nepovratna sredstva je 17. junij 2021 (ob 17.00 po srednjeevropskem času).

Povezana področja politike

Cilj manjših partnerstev je doseči iste prednostne naloge kot sodelovalna partnerstva.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je glavni vir informacij o sodelovalnih partnerstvih. Vsebuje vse informacije o prednostnih nalogah, merilih za dodelitev, pravilih financiranja in druge.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Zaprto

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Zaprto

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).