Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira strokovni razvoj zaposlenih v poklicnem izobraževanju (PIU) z usposabljanjem v tujini.

Usposabljanje je lahko v obliki delovne prakse, izobraževalnega obiska in opazovanja/hospitacije na ustanovi za poklicno izobraževanje ali drugi ustrezni organizaciji v državah programa Erasmus+.

Takšna organizacija je lahko podjetje, javni organ, socialni partner, raziskovalna ustanova ali nevladna organizacija.

Trajanje

Mobilnost mora trajati najmanj 2 dneva in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Za usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus+ mora biti ustanova udeleženca vključena v projekt mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z drugo ustanovo ali organizacijo.

Pred odhodom v tujino in začetkom usposabljanja morajo udeleženec, njegova ustanova in gostiteljska ustanova oz. organizacija skleniti sporazum o mobilnosti, v katerem so navedeni učni cilji, pravice in dolžnosti udeleženca ter način formalnega priznavanja usposabljanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU krijejo stroške potovanja in bivanja v tujini ter organizacijske stroške sodelujočih ustanov.

Čeprav gre pri dotacijah za evropska sredstva, z njimi upravljajo sodelujoče ustanove za poklicno izobraževanje, ki tudi izplačujejo dotacije posameznikom.

Prijava

Posamezniki ne morejo sami zaprositi za dotacijo. Vlogo mora vložiti ustanova za poklicno izobraževanje, ki med zaposlenimi tudi izbere kandidate za usposabljanje v tujini.

Izbor kandidatov za usposabljanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Več o razpoložljivih možnostih boste izvedeli pri matični ustanovi.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B.

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo.