Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní

Profil žiadateľa

Trvanie: 3 roky

Maximálna výška grantu: 1 200 000 EUR na sieť

Čo možno považovať za Siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní?

Do tejto kategórie možno zaradiť dva druhy rozsiahlych tematických sietí:

  1. Sieť pre vnútorné záležitosti EÚ. Je potrebná spoluúčasť minimálne 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo siedmich rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

  2. Sieť pre záležitosti zahraničnej politiky. Je potrebná spoluúčasť minimálne 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s aspoň šiestimi účastníkmi z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, financovaných z nástrojov vonkajšej činnosti EÚ. Do tejto siete by sa mali zapojiť aj príslušné organizácie v podporovaných krajinách.

Čo sa očakáva od Siete Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

  • zber výsledkov výskumu, obsahu kurzov a skúseností či produktov (štúdie, články atď.), ich výmena a diskusia o nich,

  • zavedenie nástroja, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty,

  • pravidelný výber najinovatívnejších a najzaujímavejších výsledkov, ktoré budú poskytnuté Komisii.

Konečným cieľom tematických sietí je poskytovať pravidelnú spätnú väzbu (napr. vo forme informačného online bulletinu) o najmodernejších a najinovatívnejších postupoch v tejto oblasti, ktoré podporujú a zvyšujú hodnotu diskusie.

Podávanie žiadosti

Viac informácií o postupe podávania žiadostí nájdete na stránke:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Uzavreté
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Uzavreté
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Uzavreté
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Uzavreté
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Uzavreté
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit