Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako sa zapojiť?

Erasmus+ je veľmi rozsiahly program, ktorý zahŕňa rozmanitú škálu akcií. Akým spôsobom sa na ňom môžete zúčastniť, závisí vo všeobecnosti od dvoch faktorov, a to od toho:

  1. či podávate žiadosť sám/sama alebo v mene organizácie,
  2. v ktorej krajine máte bydlisko vy alebo v ktorej krajine má sídlo vaša organizácia.

Táto stránka obsahuje všeobecný prehľad o spôsoboch zapojenia sa. Ak chcete vedieť, aké kritériá by ste mali splniť, oboznámte sa s konkrétnou akciou programu, o ktorú máte záujem.

Quick explainer

Jednotlivci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska alebo Turecka sa môžu zapojiť do väčšiny príležitostí, keďže tieto tretie krajiny sú pridružené k programu Erasmus+.

Jednotlivci z iných krajín mimo EÚ sa môžu zapojiť do určitých príležitostí, napríklad spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus, výmen študentov a zamestnancov s medzinárodným rozmerom (ak sa na nich zúčastňuje tvoja univerzita) a programov mládežníckych výmen.

Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame ti zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Pozri úplný zoznam oprávnených krajín

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Jednotliví uchádzači

Ak sa chcete zapojiť sám/sama, je pravdepodobné, že sa budete musieť prihlásiť prostredníctvom organizácie, ako je vaša univerzita, stredisko odbornej prípravy, spoločnosť atď.

Môžete sa svojej organizácie spýtať, či žiada o grant na projekt, alebo môžete získať poradenstvo či sa inšpirovať v aplikácii Erasmus+.

V prípade väčšiny akcií sa vaša organizácia bude musieť nachádzať v krajine zapojenej do programu. Ide o členské štáty EÚ a malý počet ďalších krajín pridružených k programu. Do iných akcií sa môžu zapojiť aj skupiny iných krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Pozri zoznam krajín zapojených do programu Erasmus+ (členské štáty EÚ a krajiny pridružené k programu)

Organizácie žiadajúce o grant

Ak chcete ako organizácia požiadať o grant na projekt alebo sa zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov, prečítajte si, ktoré kroky musíte najskôr vykonať v rámci registrácie.

Oboznámte sa s procesom registrácie a ďalšími krokmi

Mali by ste si prezrieť aj zoznam krajín zapojených do programu a partnerských krajín, pretože od krajiny, v ktorej máte sídlo, bude závisieť, do čoho sa môžete zapojiť.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Všetky podrobnosti o tohtoročnom programe

Podrobné informácie o tom, kto sa môže zapojiť, nájdete v sprievodcovi programom, a to v častiach, ktoré sa týkajú akcie alebo oblasti, o ktoré máte záujem.

Chcete sa prihlásiť z krajiny mimo EÚ?

Prečítajte si usmernenie týkajúce sa podávania žiadostí z krajín mimo EÚ

Podanie prihlášky spolu s projektovým partnerom

Na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre váš návrh môžete využiť portál pre financovanie a verejné súťaže EÚ.

Vyhľadávanie potenciálneho partnera pre váš projekt

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.