Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Volwassenenonderwijs

Overzicht

Met Erasmus+ kunt u een tijdje kunt gaan lesgeven bij organisaties voor volwassenenonderwijs in het buitenland.

Als u werkzaam bent in het volwassenenonderwijs, kunt u gaan lesgeven bij een andere organisatie in een Erasmus+-programmaland.

Dankzij dergelijke ervaringen en uitwisselingen kunt u uw taalvaardigheid en culturele kennis verruimen en kennismaken met andere lesmethoden en benaderingen.

Duur

U gaat minimaal twee dagen en maximaal twee maanden lesgeven in het buitenland. Reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Voorwaarden

Om les te mogen geven in het volwassenenonderwijs in het buitenland, moet uw organisatie een aanvraag indienen voor deelname aan een mobiliteitsproject.

Financiële steun

EU-beurzen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reiskosten en kosten van levensonderhoud in het buitenland, en om deelnemende organisaties organisatorische steun te geven.

Hoewel de beurzen door de EU gefinancierd worden, worden zij beheerd door de betrokken organisaties voor volwassenenonderwijs. Zij doen de betalingen aan de deelnemers.

Hoe aanvragen?

Het is niet mogelijke als particulier een beurs aan te vragen. Alleen organisaties voor volwassenenonderwijs kunnen een aanvraag doen. Zij selecteren uit hun personeel kandidaten voor onderwijsopdrachten in het buitenland.

De selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed gedocumenteerd worden.

Lees verder

Vraag binnen uw organisatie of deze mogelijkheden geboden worden.

In de programmagids van Erasmus+ staat gedetailleerde informatie hierover:

  • kijk in Deel 2 wat de voorwaarden en regels zijn.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij het nationale agentschap in uw land.