Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

Dwar il-Karta

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) tipprovdi l-qafas ġenerali tal-kwalità għal attivitajiet ta' kooperazzjoni Ewropej u internazzjonali li jistgħu jitwettqu minn istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fi ħdan l-Erasmus+.

L-għoti tal-ECHE hu prerekwiżit għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kollha li jinsabu f’pajjiż tal-programm u li jixtiequ jipparteċipaw fil-mobbiltà tat-tagħlim ta’ individwi u/jew fil-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajba skont l-Erasmus+.

Għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu f'Pajjiżi Sħab, l-ECHE mhijiex meħtieġa, u l-qafas ta’ kwalità se jiġi stabbilit permezz tal-ftehimiet interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

Kif tingħata ECHE?

Issir sejħa għal proposti għall-għoti ta’ ECHE fuq bażi annwali.

Tista’ tiddawnlowdja l-aħħar lista ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li għandhom ECHE.

L-ECHE tingħata għat-tul kollu tal-programm Erasmus+ sal-2027, b’data ta’ validità estiża għal dawk il-proġetti li jibdew fl-aħħar sena tal-Programm, u tista’ ddum sa tliet snin (eż. sal-2030).

X’fiha ECHE?

Il-prinċipji tal-ECHE ġew adattati biex jaqblu man-novitajiet tal-programm Erasmus+ għall-2021-2027, bħad-diġitalizzazzjoni, l-inklużjoni u s-sostenibbiltà.

Uħud mill-aktar żidiet importanti tal-ECHE l-ġdida huma l-impenn li jintlaħqu gruppi sottorappreżentati fil-mobbiltà permezz ta’ strateġiji ta’ inklużjoni, li jiġu żgurati prattiki ekoloġiċi fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Erasmus+, l-implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni permezz tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti u l-App tal-Mobile tal-Erasmus+, kif ukoll l-impenn biex jissaħħaħ l-involviment ċiviku tal-istudenti mobbli.

Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mitluba jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku awtomatiku, sabiex jiġi żgurat ir-rikonoxximent awtomatiku sħiħ tal-perjodi ta’ tagħlim barra mill-pajjiż mingħajr intoppi u mingħajr ma l-istudent ikollu jagħmel xi xogħol jew eżami addizzjonali.

Il-prinċipji l-ġodda tal-ECHE tfasslu f’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Ħidma tal-ECHE, li huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, esperti tal-Edukazzjoni Għolja u organizzazzjonijiet tal-istudenti.

Għall-għajnuna biex issaħħaħ il-konformità mal-ECHE tal-istituzzjoni tiegħek, ikkonsulta l-linji gwida tal-ECHE kif ukoll il-gwida ta’ monitoraġġ tal-ECHE.

Awtovalutazzjoni

Il-mexxejja tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja jew il-koordinaturi tal-Erasmus+ jistgħu jużaw l-għodda ta’ awtovalutazzjoni tal-ECHE biex itejbu l-prestazzjoni tal-istituzzjoni tagħhom. L-awtoevalwazzjoni tista’ tgħinek tifhem kemm l-istituzzjoni tiegħek qed timplimenta tajjeb il-Karta.

Qed titħejja verżjoni ġdida tal-għodda li hija adatta għall-Programm il-ġdid 2021-2027. Se tkun disponibbli minn din il-paġna.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).