Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stažieri

“Erasmus+” atbalstīta stažēšanās ārzemēs (pagaidu darbs, prakse uzņēmumos) ļauj iegūt vērtīgu profesionālo pieredzi.

Zināšanas par citām kultūrām un valodu prasmes, kas iegūtas, strādājot citā valstī, pēc studiju pabeigšanas jums var palīdzēt vieglāk atrast darbu.

Turklāt darbs piemērotās organizācijās paver mācību perspektīvas, kuras nevar gūt semināros.

Šīs iespējas ir studentiem un augstskolas diplomu nesen saņēmušām personām. Praksi var iziet jebkurā kompetentā organizācijā.

Iespējas

Augstskolu studenti un jaunie diplomandi

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos ārzemēs (pagaidu darbu, praksi uzņēmumos u.c.) studentiem, kas reģistrējušies mācībām augstskolās programmas valstīs. Šīs iespējas ir arī augstskolas diplomu nesen saņēmušajiem.

Lasiet vēl

Profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņi, mācekļi un jaunie diplomandi

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos (pagaidu darbu) audzēkņiem, kas reģistrējušies mācībām profesionālās izglītības un apmācības iestādēs (PIA). Šīs iespējas ir arī darbiniekiem, kuri tiek apmācīti uzņēmumos, un cilvēkiem, kuri nesen absolvējuši PIA.

Lasiet vēl