Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studentų stažuotės užsienyje

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos programos šalių aukštojo mokslo įstaigų trumpųjų bakalauro ir magistrantūros, taip pat doktorantūros studijų studentų stažuotės (mokomoji ir kitokia praktika) bet kur užsienyje esančioje darbo vietoje. Šiomis galimybėmis taip pat gali naudotis ir neseniai mokslus baigę absolventai.

Stažuodamiesi užsienyje galite labai pagerinti savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kurių reikia darbdaviams. Be to, vienas iš dešimties programos „Erasmus+“ stažuotojų yra įsteigęs savo įmonę!

Ieškant įmonių siūlomų „Erasmus+“ stažuočių, jums gali būti naudingas „Erasmus“ stažuočių portalas, kurį sukūrė „Erasmus“ studentų tinklas.

Prieiga prie „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis kalbos, kuri vartojama jūsų darbo vietoje.

Nauda studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams

  • ugdomi verslumo ir kūrybiniai įgūdžiai, kuriuos labai vertina būsimi darbdaviai
  • gerinami užsienio kalbų įgūdžiai, tarpasmeninio ir tarpkultūrinio komandinio darbo įgūdžiai
  • geriau suprantama kita šalis ir kultūra

Nauda įmonėms

  • stažuotojas gali pasiūlyti naują tarptautinę perspektyvą, novatoriškų idėjų ir aktyvią paramą
  • stažuotojas įneša entuziazmo, didina konkurencingumą ir skatina inovacijas
  • stažuotojų įžvalgos apie savo šalies kultūrą gali atverti naujas rinkas ir suteikti galimybę plėsti verslą
  • didinama įmonės kompetencija: stažuotojas mokosi iš darbuotojų, tačiau ir darbuotojai bendraudami įvairiomis kalbomis ir perimdami naujausius IT įgūdžius gali mokytis iš tarptautinio stažuotojo

Savo stažuočių pasiūlymus įmonės gali skelbti „Erasmus“ stažuočių portale.

Trukmė

Erasmus+ parama stažuotėms užsienyje gali būti teikiama nuo 2 iki 12 mėnesių.

Studentai ir neseniai studijas baigę absolventai taip pat gali dalyvauti mišriojo mobilumo veikloje, t. y. trumpalaikį fizinį buvimą užsienyje (5–30 dienų) derinti su virtualiu laikotarpiu.

Savo „Erasmus+“ stažuotę stažuotojai gali suderinti su studijų užsienyje laikotarpiu.

Sąlygos

„Erasmus+“ stažuotėse gali dalyvauti aukštojo mokslo įstaigos, kuriai suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija, studentai.

Stažuotė turi atitikti studijų mokslo laipsniui įgyti reikmes ir asmeninio tobulėjimo poreikius, taip pat, kai įmanoma, būti integruota į studijų programą.

Stažuotė gali vykti bet kur pasaulyje įsikūrusioje bet kokioje organizacijoje (išskyrus ES institucijas, įstaigas ir agentūras).

Finansinė parama

Programos „Erasmus+“ dotacijų lygiai skelbiami programos „Erasmus+“ vadove.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraišką galite teikti savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje arba „Erasmus+“ biure.

Sužinokite daugiau

Rengdamiesi studijoms arba stažuotei užsienyje būtinai susipažinkite su savo teisėmis ir pareigomis.

Jei turite daugiau klausimų apie dalyvavimą programoje „Erasmus+“, vertėtų pirmiausiai susipažinti su dažnai užduodamais klausimais ir tik tada kreiptis į savo „Erasmus+“ programos šalių nacionalines agentūras.

Taip pat galite parsisiųsdinti mišraus judumo vadovą, kuriame išsamiai nurodoma, kaip aukštojo mokslo institucijos gali organizuoti mišraus judumo galimybes studentams ir darbuotojams.