Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nacionalne agencije

U cilju što većeg približavanja programa Erasmus+ sudionicima i jamčenja njegova dobrog funkcioniranja u raznim zemljama EU upravlja programom zajedno s nacionalnim agencijama.

Uloga nacionalnih agencija koje imaju sjedište u zemljama sudionicama:

  • pružanje informacija o programu Erasmus+
  • biranje projekata koji će se financirati
  • praćenje i ocjenjivanje programa Erasmus+
  • pružanje podrške kandidatima i sudionicima
  • suradnja s drugim nacionalnim agencijama i EU-om
  • promicanje programa Erasmus+
  • širenje dobrih primjera i praksi.

In your country

Vaša zemlja nije na popisu?

Možda se nalazite u partnerskoj zemlji. Provjerite popis nacionalnih ureda za Erasmus+.