Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yhteistyökumppanuudet

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on kannustaa organisaatioita perustamaan ja kehittämään eurooppalaisia urheilualan verkostoja. Kumppanuuksilla pyritään

 • parantamaan osallistuvien organisaatioiden ja laitosten työn, toimintojen ja käytäntöjen laatua
 • kehittämään organisaatioiden valmiuksia tehdä eri maiden ja alojen välistä yhteistyötä
 • vastaamaan urheilualan yleisiin tarpeisiin
 • mahdollistamaan uudistumista ja muutoksia (yksilöiden, organisaatioiden tai alojen tasolla)

Mahdollisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi

 • keskeisten sidosryhmien verkostoituminen
 • hyvien käytäntöjen kehittäminen, määrittäminen, edistäminen ja levittäminen
 • koulutusmoduulien ja -välineiden suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • alan tiedonvälittäjien osaamisen lisääminen
 • indikaattorien seurannan ja vertailuanalyysin kehittäminen
 • tiedottaminen urheilun ja liikunnan hyödyistä
 • synergioiden edistäminen urheilu-, terveys-, koulutus- ja nuorisoalalla
 • urheilua koskevan tietopohjan parantaminen
 • konferenssien, seminaarien ja muiden tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen.

Tulosten olisi oltava toistettavissa, siirrettävissä ja laajennettavissa, ja niissä olisi mahdollisuuksien mukaan oltava monitieteinen ulottuvuus. Hankkeiden edellytetään jakavan toimintojensa tulokset paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja ohjelmamaiden välisellä tasolla.

Hakukelpoisuus

Yhteistyökumppanuudessa on oltava vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta.

Hakijat

Mikä tahansa ohjelmamaassa sijaitseva osallistujaorganisaatio voi hakea yhteistyökumppanuutta. Yksi organisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Muut osallistujat

Kaikki ohjelmamaissa tai kumppanimaissa eri puolilla maailmaa sijaitsevat julkiset tai yksityiset organisaatiot ovat osallistumiskelpoisia.

Ohjelmamaissa sijaitsevat organisaatiot voivat osallistua joko hankkeen koordinaattorina tai kumppaniorganisaationa.

Kumppanimaissa sijaitsevat organisaatiot eivät voi osallistua hankkeen koordinaattorina, mutta ne voivat olla osa hanketta (osallistumisedellytykset on kuvattu ohjelmaoppaassa).

Organisaation tyyppi

Yhteistyökumppanuuksiin voivat hankkeen kohdealasta riippumatta osallistua kaiken tyyppiset organisaatiot, jotka toimivat jollakin koulutus-, nuoriso- tai urheilualan sektorilla tai muulla sosioekonomisella sektorilla. Osallistua voivat myös muilla aloilla toimivat organisaatiot (esim. paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset viranomaiset, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset sekä kulttuuri- ja liikunta- ja urheilujärjestöt).

Yhteistyökumppanuuksissa on oltava mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat monenlaisia aloja. Näin hankkeissa voidaan tuottaa merkityksellisiä ja laadukkaita tuloksia kumppaneiden erilaisia kokemuksia, profiileja ja alakohtaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Hakeminen

Organisaatiot voivat tehdä hakemuksensa EU funding & tenders -portaalissa.

Joka vuosi järjestetään yksi ehdotuspyyntö. Vuonna 2021 määräaika hanke-ehdotusten lähettämiselle on 17. kesäkuuta 2021 (klo 17.00 Keski-Euroopan kesäaikaa).

Aiheeseen liittyvää

Yhteistyökumppanuudet liittyvät Erasmus+ -ohjelman yleisiin painopisteisiin sekä neljään urheiluaiheiseen painopisteeseen.

Erasmus+ -ohjelman horisontaaliset painopisteet

 • osallisuus ja moninaisuus urheilussa
 • ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta
 • vastaaminen digitaaliseen muutokseen kehittämällä digitaalisia valmiuksia, häiriönsietokykyä ja kapasiteettia
 • yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen

Urheiluun liittyvät painopisteet

 • liikuntaan ja urheiluun osallistumisen kannustaminen
 • rehellisyyden ja arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa
 • koulutuksen edistäminen liikunnassa ja urheilussa sekä niiden avulla
 • väkivallan torjuminen ja rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kitkeminen urheilusta sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen torjuminen

Laajemmassa kontekstissa yhteistyökumppanuudet on suunniteltu yhteensopiviksi EU:n urheilualan työsuunnitelman 2021–2024 kanssa (luettavissa EUR-Lexissä).

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmaopas on yhteistyökumppanuuksien keskeinen tietolähde. Siinä on tietoa painopisteistä, valintakriteereistä, rahoitussäännöistä jne.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Suljettu

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Suljettu

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).