Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pienimuotoiset kumppanuudet

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Pienimuotoisilla kumppanuuksilla halutaan tavoittaa organisaatioita, jotka toimivat ruohonjuuritasolla tai joilla on vain vähän kokemusta Erasmus+ -ohjelmasta. Tavoitteena on tuoda ohjelma myös vaikeammin tavoitettavien pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Pienimuotoisten kumppanuuksien periaatteita:

  • organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä
  • avustuksen kesto on lyhyempi
  • hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia
  • matalampi osallistumiskynnys
  • joustavat toimintamuodot, joissa yhdistetään kansainvälisiä ja kansallisia toimia, jotta organisaatiot voivat tavoittaa vähemmän mahdollisuuksia omaavia henkilöitä

Pienimuotoisilla kumppanuuksilla voidaan myötävaikuttaa ohjelmamaiden välisten verkostojen luomiseen ja kehittämiseen sekä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimintapolitiikkojen välisten yhteyksien luomiseen. Ne myös tukevat aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuovat eurooppalaista ulottuvuutta paikalliselle tasolle.

Hakukelpoisuus

Mikä tahansa ohjelmamaassa sijaitseva osallistujaorganisaatio voi hakea pienimuotoista kumppanuutta. Yksi organisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä. Kaikki ohjelmamaissa sijaitsevat julkiset tai yksityiset organisaatiot (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat”) voivat osallistua kumppanuuksiin.

Pienimuotoisiin kumppanuuksiin voivat hankkeen kohdealasta riippumatta osallistua kaiken tyyppiset organisaatiot, jotka toimivat jollakin koulutus-, nuoriso- tai urheilualan sektorilla tai muulla sosioekonomisella sektorilla. Osallistua voivat myös muilla aloilla toimivat organisaatiot (esim. paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset viranomaiset, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset sekä kulttuuri- ja liikunta- ja urheilujärjestöt).

Pienimuotoisissa kumppanuuksissa on oltava mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat monenlaisia aloja. Näin hankkeissa voidaan tuottaa merkityksellisiä ja laadukkaita tuloksia kumppaneiden erilaisia kokemuksia, profiileja ja alakohtaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Hakeminen

Organisaatiot voivat tehdä hakemuksensa EU funding & tenders -portaalissa.

Vuonna 2021 järjestetään yksi ehdotuspyyntö. Määräaika hanke-ehdotusten lähettämiselle on 17. kesäkuuta 2021 (klo 17.00 Keski-Euroopan kesäaikaa).

Aiheeseen liittyvää

Pienimuotoisilla kumppanuuksilla pyritään saavuttamaan samoja painopisteitä kuin yhteistyökumppanuuksilla.

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmaopas on näiden kumppanuuksien keskeinen tietolähde. Siinä on tietoa painopisteistä, valintakriteereistä, rahoitussäännöistä jne.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Suljettu

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Suljettu

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).