Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del B — Oplysninger om de tiltag, der er omfattet af denne guide

I denne del finder læserne følgende oplysninger om alle de tiltag og aktiviteter, der er omfattet af Erasmus+-programguiden:

 • en beskrivelse af målene for og de forventede resultater af aktiviteterne og tiltagene
 • en beskrivelse af de tilskudsmodtagende aktiviteter
 • oversigter over de kriterier, der anvendes ved vurderingen af projektforslag
 • yderligere oplysninger, der kan bidrage til en god forståelse af, hvilken type projekter der kan modtage tilskud
 • en beskrivelse af finansieringsreglerne.

Inden ansøgerne indgiver deres ansøgning, opfordres de til nøje at læse hele afsnittet om det tiltag, som de ansøger om tilskud til, og de generelle oplysninger om programmets mål, prioriteter og hovedtræk.

Hvilke tiltag præsenteres i denne guide?

I afsnittene "nøgletiltag 1", "nøgletiltag 2" og "nøgletiltag 3" præsenteres følgende tiltag:

Nøgletiltag 1:

 • mobilitetsprojekter for studerende og personale inden for videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse samt ungdom
 • aktiviteter med henblik på unges deltagelse
 • inklusionstiltaget DiscoverEU
 • mobilitet for idrætsledere
 • virtuelle udvekslinger inden for videregående uddannelser og for unge.

Nøgletiltag 2:

 • Partnerskaber med henblik på samarbejde, herunder:
  • samarbejdspartnerskaber
  • mindre partnerskaber.
 • Ekspertisepartnerskaber, herunder:
  • Erhvervsekspertisecentre
  • Erasmus Mundus-tiltaget.
 • Innovationspartnerskaber:
  • Innovationsalliancer
  • fremadskuende projekter
 • Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt.
 • Almennyttige europæiske idrætsarrangementer.

Nøgletiltag 3:

 • Europas ungdom sammen

Jean Monnet-tiltag:

 • Jean Monnet inden for videregående uddannelse
 • Jean Monnet inden for andre uddannelsesområder

Nogle af programtiltagene gennemføres desuden via specifikke indkaldelser af forslag, som forvaltes direkte af Kommissionen eller af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur. Yderligere oplysninger kan findes i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ samt på Kommissionens og forvaltningsorganets websteder.