Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tilskudsberettigede lande

EU's medlemsstater deltager fuldt ud i alle tiltag under Erasmus+-programmet. I henhold til artikel 19 i Erasmus+-forordningen er følgende tredjelande desuden associeret til programmet:

 • medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Norge, Island og Liechtenstein
 • tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande; Nordmakedonien, Tyrkiet og Serbien.

EU-medlemsstaterne og ovennævnte tredjelande, som er associeret med programmet, benævnes herefter "EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet".

I henhold til forordningens artikel 20 kan juridiske enheder fra andre tredjelande, som ikke er associeret med programmet, deltage i Erasmus+-tiltag, hvis der er tale om behørigt begrundede tilfælde, og det er i EU's interesse (herefter benævnt "tredjelande, der ikke er associeret med programmet").

Eu-Medlemsstater og tredjelande, der er associeret med Programmet

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle tiltag under Erasmus+-programmet:

Medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) 1

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige

Tredjelande, der er associeret med Programmet 2

 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Tredjelande, der ikke er associeret med Programmet

Følgende lande kan deltage i visse af programmets tiltag med forbehold af specifikke kriterier eller betingelser (den nøjagtige liste over støtteberettigede lande for hvert tiltag findes i denne guides del B). Der vil blive ydet tilskud til organisationer i landene på deres territorium som anerkendt i henhold til folkeretten. Tilskud skal respektere eventuelle begrænsninger af EU's bistand til tredjelande, som måtte være fastlagt af Det Europæiske Råd. Ansøgninger skal følge EU's generelle værdier for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører minoriteter, som omhandlet i EU-traktatens artikel 2.

Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er grupperet i henhold til de finansielle instrumenter, der anvendes i forbindelse med EU's optræden udadtil, dvs. instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI — et globalt Europa) 3 og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPAIII) 4 .

 Lande i det vestlige Balkan (region 1)

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo 5 og Montenegro

Lande i Østpartnerskabet (region 2)

Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3)

Algeriet, Egypten, Israel 6 , Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina 7 , Syrien 8 og Tunesien

Den Russiske Føderation (region 4)

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Region 5 Asien 9

Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand og Vietnam

Højindkomstlande: Brunei, Hongkong, Japan, Korea, Macao, Singapore og Taiwan

Region 6 Centralasien 10

Afghanistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan

Region 7 Mellemøsten

Iran, Irak og Yemen

Højindkomstlande: Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien

Region 8 Stillehavsområdet 11

Cookøerne, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Samoa, Salomonøerne, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu og Vanuatu

Højindkomstlande: Australien og New Zealand

Region 9 Afrika syd for Sahara 12 13

Angola, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Elfenbenskysten, Djibouti, Ækvatorialguinea, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia og Zimbabwe

Region 10 Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela

Region 11 Caribien 14

Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts og Nevis, Saint Lucia, St. Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago

Region 12 USA og Canada

USA og Canada

Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er ikke omfattet af instrumenterne for foranstaltninger udadtil:

Region 13

Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten

Region 14

Færøerne, Schweiz og Det Forenede Kongerige

Yderligere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af tiltagene i programmet i denne guides del B. 

Betingelser vedrørende visum eller opholdstilladelse

Deltagere i projekter under Erasmus+ kan få brug for et visum for at opholde sig i udlandet i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet, der er vært for aktiviteten. Det er alle deltagende organisationers ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til kortvarigt eller længerevarende ophold eller opholdstilladelse) er på plads, inden den planlagte aktivitet finder sted. Det anbefales på det kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan tage flere uger. Nationale agenturer og forvaltningsorganet kan give yderligere vejledning og støtte vedrørende visa, opholdstilladelser, social sikring osv. EU's indvandringsportal indeholder generelle oplysninger om visum og opholdstilladelser for både kortvarige og længerevarende ophold: https://ec.europa.eu/immigration/.

  Footnote

 • 1 I henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 af 5. oktober 2021 om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (afgørelse om oversøisk associering, herunder Grønland) (EUR-Lex — 32021D1764 — DA — EUR-Lex (europa.eu)) sikrer Unionen, at enkeltpersoner og organisationer fra eller til oversøiske lande og territorier (OLT) er berettigede til at deltage i Erasmus + med forbehold af programmets regler og de ordninger, der gælder for den medlemsstat, som de pågældende OLT'er er knyttet til. Det betyder, at personer og organisationer fra OLT'erne deltager i programmet med status som "en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet", hvor "EU-medlemsstaten eller det tredjeland, der er associeret med programmet, er den medlemsstat, som de er tilknyttet. Listen over OLT'er kan findes på: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en ↩ back
 • 2 Med forbehold af undertegnelsen af associeringsaftalerne mellem Den Europæiske Union og disse lande. ↩ back
 • 3  EUT L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529. ↩ back
 • 5 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. ↩ back
 • 6 Kriterierne for tilskudsberettigelse som formuleret i Kommissionens meddelelse 2013/C-205/05 (EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9) finder anvendelse for alle tiltag, der gennemføres i medfør denne programguide, herunder med hensyn til tredjeparter, der modtager finansiel støtte i de tilfælde, hvor det pågældende tiltag indebærer, at tilskudsmodtagerne yder finansiel støtte til tredjeparter i henhold til finansforordningens artikel 204. ↩ back
 • 7 Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål. ↩ back
 • 8 I overensstemmelse med Rådets konklusioner om Syrien fra april 2018 er offentlige institutioner i Syrien ikke berettigede til støtte under Erasmus+. ↩ back
 • 9 De mindst udviklede lande blandt disse lande kan findes på: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).   ↩ back
 • 10 Som ovenfor. ↩ back
 • 11 Som ovenfor. ↩ back
 • 12 Som ovenfor. ↩ back
 • 13 Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er centrale med hensyn til migration: Burkina-Faso, Burundi, Etiopien, Gambia, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Sydsudan og Sudan. ↩ back
 • 14 De mindst udviklede lande blandt disse lande kan findes på:  DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). ↩ back