Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Půjčky pro studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus+

Co program nabízí?

V rámci programu Erasmus + mohou finanční zprostředkovatelé (například banky nebo subjekty poskytující studentské půjčky) studentům poskytnout půjčky garantované EU, tak aby mohli absolvovat své magisterské studium v zahraničí.

Jménem Evropské komise poskytování těchto půjček řídí a provádí Evropský investiční fond (EIF) prostřednictvím nástroje pro záruky za půjčky na magisterské studium v rámci programu Erasmus+.

Jak to funguje?

V případu zájmu o účast musejí způsobilí finanční zprostředkovatelé podat žádost Evropskému investičnímu fondu prostřednictvím výzvy k vyjádření zájmu (otevřené do září 2020 nebo do vyčerpání dostupných finančních prostředků).

Způsobilými žadateli jsou veřejní nebo soukromí finanční zprostředkovatelé, kteří mají oprávnění poskytovat půjčky jednotlivcům podle příslušných právních a správních předpisů.

Tito zprostředkovatelé musejí mít sídlo v jedné z programových zemí, tzn. v zemi Evropské unie nebo:

  • na Islandu
  • v Severní Makedonie
  • v Turecku,
  • v Lichtenštejnsku
  • v Norsku
  • v Spojené království

V rámci programu Erasmus+ EIF poskytuje krytí záruk na portfolia studentských půjček způsobilým finančním zprostředkovatelům, takže ti mohou za nižšího rizika poskytnout více půjček více studentům a s nižšími úrokovými sazbami.

Co byste ještě měli vědět

Půjčky na magisterské studium v rámci programu Erasmus+ nesmí překročit 12 000 eur (nebo obdobnou částku v místní měně) na jeden rok magisterského studia nebo 18 000 eur (nebo obdobnou částku v místní měně) na studium, které trvá déle než jeden rok.

Půjčky jsou koncipovány tak, aby studentům umožnily přístup k finančním prostředkům, takže se na ně vztahují speciální podmínky, např. upuštění od kolaterálního ručení (jelikož proti selhání poskytuje záruku EU) nebo možnost odložit platby až po ukončení studia (minimálně rok, maximálně dva roky).

Studenti přijatí k řádnému magisterskému studijnímu programu musí studovat v zemi odlišné od té, kde získali kvalifikaci umožňující jim přístup k magisterskému studiu, a od země jejich bydliště.

Instituce, které tyto magisterské studenty přijímají, musejí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají na EIF. Jejich povinnou součástí jsou podklady uvedené na stránce nástroje pro záruky za půjčky.

Žádosti poskytovatelů půjček je třeba podat do 30.9.2020 Evropskému investičnímu fondu.

Další informace

Podrobnější informace o půjčkách pro studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus+ uvádí na svých stránkách EIF.