Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilita žáků

Přehled

Mobilitu žáků v oblasti vzdělávání lze organizovat jak pro skupiny, tak pro jednotlivce.

Skupina žáků z vysílající školy může trávit čas společným učením s vrstevníky v jiné zemi. Po celou dobu trvání aktivity musí žáky doprovázet učitelé nebo jiné oprávněné osoby z vysílající školy.

Individuální mobilita žáků může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Během dané aktivity mohou se mohou žáci učit v zahraničí na partnerské škole nebo absolvovat stáž v jiné příslušné organizaci v zahraničí. Pro každého účastníka musí být stanoven individuální vzdělávací program.

Doba trvání

Skupinová mobilita školního žactva může trvat dva až třicet dní, nejméně se dvěma žáky z každé skupiny. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Krátkodobá individuální vzdělávací mobilita žáků může trvat deset až dvacet devět dní. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Dlouhodobá individuální vzdělávací mobilita žáků může trvat jeden měsíc až jeden rok. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Chcete-li se zúčastnit mobility žáků v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musí vaše škola požádat o akreditaci v rámci programu Erasmus v oblasti školního vzdělávání nebo o účast na krátkodobém projektu mobility.

V obou případech by organizace měly dodržovat soubor norem kvality pro projekty mobility týkající se osvědčených postupů řízení, poskytovat účastníkům kvalitu a podporu a sdílet výsledky a znalosti o programu.

V případě individuální mobility žáků podepisujete společně s vaší institucí a přijímající organizací studijní smlouvu. Tento dokument stanoví vaše pedagogické cíle, práva a povinnosti a také způsob, jak bude váš studijní pobyt v zahraničí formálně uznán.

Finanční podpora

K úhradě vašich cestovních výdajů a výdajů na pobyt je určen grant EU, který spravuje vaše škola. Kromě toho program Erasmus+ poskytuje prostředky na podporu začlenění účastníků s omezenými příležitostmi.

Jak podat žádost

Chcete-li se zúčastnit individuální mobility žáků, nemůžete si o příspěvek od Komise žádat sami jako jednotlivci. To za vás musí učinit škola, která si rovněž vybírá vhodné kandidáty na studijní pobyt.

Výběr žáků pro aktivity v oblasti mobility by měl být spravedlivý, inkluzivní, transparentní a dobře zdokumentovaný.

Další informace

Potřebujete-li další informace o možnostech účasti na mobilitě jako žák, budou vám nápomocny národní agentury.